Denizli Haber - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle: 

Geçen gün Meclis'te yaralanan Sayın Örs'e geçmiş olsun diyorum. Burada her fikir eleştiri yapılır, her türlü fikir kıymetlidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı milletimizin doğumundan ölümüne kadar hizmetler üreten bir görev alanına sahip.

İşçi işveren ilişkilerinde biz devlet olarak nerede duruyoruz sorusu Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren vardır. Bugün kıdem tazminatı 1936 tarihinde çıkan bir kanuna referans vermektedir. Bu Cumhuriyet bu ülkede yaşayan herkesindir. Çalışma ilişkilerinde modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar sermaye kendiliğinden güçlüdür mantığı ile kurulur. Emekçilerin ve işçilerin örgütlenmesi sendikalaşması onları işverene kadar korumak içindir. Biz sendikalaşmayı çok önemli görüyoruz. Kamu sendikalaşma oranı yüzde 70'lerdedir oldukça yüksektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir sendikalaşmaya karşı duruş gelişmiştir. Buna karşı mücadele etmek bütün siyasilerin görevidir.

İşletmelerin kamu sorumluluğudu da vardır. Servet anlaşıyı ile bakamayız bunun kamusal bir niteliği vardır. Bu dönüşümü oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Sendikal mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz.

Şunun altını çizmek istiyorum. Sendikalaşan iş yerlerinde örgütlenen işçilere karşı tavırlar var. İşlerinden atmaya kadar uzanan girişimler var. Bunlar bana ulaştığında sendikanın kimliğine bakmam. Bizim hukukumuza aykırı hangi işlem varsa bunun üstüne giderim. Bu mücadelede yapılacak bir başka şey daha var. Sendikal özgürlükleri geliştirecek düzenlemeler. İş verenlerin iş kolu müracatında keyfilikler var. İşçiler örgütlenmeye başladığında, iş kolu değişikliği yapıyor. Patronun müracat ettiği iş koluna değil, bizim belirlediğimiz kriterlere göre iş kolunu tayin edeceğiz. Sosyal devletin çeşitli kurumları var. Toplu sözleşmeler bunun başında geliyor. Sözleşmelerimizin en önemli araçlarından bir tanesi, bizim enflasyona karşı çalışanlarımızı korumaktır.

Başka önemli maddeler 3600 ek gösterge meselesini çözeceğimizi kayıt altına almıştık. Meclis'in iradesi ile kapsamlı bir düzenleme yapıldı. Bu Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en köklü düzenlemelerden biridir. 

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Geçen sene enflasyon rakamları büyük ölçüde önemsiz hale getirdi ilk düzenlemeyi. Toplamda yüzde 80'in üzerinde bir artış yaptık. Bugün yeniden asgari ücret ile ilgili görüşmelerimiz sürüyoruz. İş ve iş veren sendikalarının olduğu 3'lü bir masada devam ediyoruz. Geçen sene de yaptırmıştım. Çalışmalar başlamadan kamuoyunun beklentisi nedir diye araştırma yaptırdık. Ortalama beklenti 8 bin üzerinde çıktı. İş verenlerin 7 bin lira civarı çıktı. Asgari ücret ile çalışmayan kesimden ise 7 bin 600 lira rakamı çıktı.

Tabi bizim önümüdeki dönemde asgari ücret ile konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada bir rakam telafuz etmem yakışık almaz. Rakamlar var. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Başka bir fonksiyonu var. Biz ciddi bir düzenleme yaptığımızda bütün ücretlilerin aldıkları düzeyliler buna göre farklılaşıyor. Asgari ücret diğer ücretleri de düzenleyen bir etki yaratıyor. Biz ne kadar gerçekçi bir rakamda belirlersek, emekçilerin ücretleri de oraya çıkacaktır. Asgari ücret en alttaki ücret, ama bunun üstteki ücretleri de düzenleyici etkisinin görülmesi önemlidir.

Bizim de elimizde araçlar var. Biz aktif iş gücü ve pasif iş gücü politikaları ile istihdamın desteklenmesini sağlayan politikalar izliyoruz. Biz istihdam edilmesi şartıyla destek sağlıyoruz kurumlara.  İşsizlik sigortası fonunun desteklediği bazı projeler var. TYP bunlardan bir tanesidir. Burada şunu tekrar vurgulamak isterim. Bizim fon kaynaklarımızı iyi yönetmemiz lazım. Bir banka titizliği ile yönetiyoruz ve istismara asla izin vermiyoruz.

SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMAYAN YOKTUR

İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine dünya tıp otoriteleri tarafından onaylanmış, sonra da Türkiye tarafından onaylanmış tüm ilaçları kapsam içine alıyoruz. Sağlık sigortası kapsamına alınmayan yoktur.

Denizli'de kar yağışı ne kadar sürecek? Denizli'de kar yağışı ne kadar sürecek?

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz.Sözleşmeli personelin kadroya alınması çok önemli bir konu. Kimler var bunların içinde sözleşmeli hemşireler var, aile hekimleri var. Üniversite asistanları var. Sanatçılarımız var. Bu çalışmamız teknik olarak bitti. Bu çalışmanın reform niteliğinde bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim. Bütün bu sorunları çözecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 500 bine yakın bir sayı gündemde.

Bizim istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir projedir. Türkiye'ye katkı yapacak bir projedir. Biz işletmelere diyoruz ki bizim elimizde çeşitli fonlarımız var. Bütün bu fonları bir istihdam sürecine dönüştürelim. Türkiye'nin birçok yerinde uygulamaya kondu. Sanayide nitelikli iş gücünü geliştirecek bir proje geliştiriyoruz.

EYT KONUSU

EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemişti. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım."

AK PARTİ'DEN 'EYT'DE YAŞ SINIRLAMASI' AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katıldığı canlı yayında 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusuna yanıt vermişti.

Kurtulmuş, 'Bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım. Büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde Meclis'teki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor. Bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir.' ifadelerini kullanmıştı.

1 OCAK 2023 TARİHİ KRİTİK

EYT düzenlemesinin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. EYT düzenlemesinin Aralık ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT yasasının geçerlilik tarihinin ise 1 Ocak 2023 olarak düzenlenmesi bekleniyor.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.