banner346
banner19

Jeoloji Mühendisleri Odasından Meclise çağrı: Fay yasası çıkarılsın

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, İran'da meydana gelen iki depremin hemen ardından yaptığı açıklama ile TBMM'ye çağrı yaptı, "Fay yasası çıkarılsın" dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odasından Meclise çağrı: Fay yasası çıkarılsın
banner20
banner243

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, İran'da meydana gelen ve Van'da da can kaybına sebep olan iki deprem sonrasında "Fay yasası çıkarılsın" diyerek TBMM'ye çağrı yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, tarafından yapılan açıklamada, İran depreminin gerçekleştiği fay hattı üzerine bilgi verildi. Açıklamanın devamında depremde en çok ölüm ve hasarın doğrudan fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde meydana geldiği vurgulandı.

"18 KENT, 80'DEN FAZLA İLÇE, 502'DEN FAZLA KÖY FAY ZONLARI ÜZERİNDE"

Jeoloji Mühendisleri Odası, MTA Genel Müdürlüğünün 2012 yılında yayınladığı Türkiye Diri Fay Haritası göz önüne alındığında, Türkiye'de 18 kent, 80’i aşkın ilçe ve 502’yi aşkın köyün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğunu belirtti.

Jeoloi Mühendisleri Odasının Meclise çağrı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, TBMM yi Acilen Göreve Davet Ediyoruz!

Fay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. fıkrası;

Madde 2 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)

“Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Bu suretle tespit olunan alan sınırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” şeklinde değiştirilerek, fay zonları üzerindeki binalar kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılmalıdır. Bu alanlara, insani kullanım amaçlı yapıların yapılması önlenmelidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına öncelikli bu alanlardan başlayarak, bugün yaşadığımız depremden kaynaklı yıkımlardan ve acılardan toplumun korunması sağlanmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 16:37

PAMUKKALEHABER.COM

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER