banner317
banner19

Bugün, Dünya Mimarlık Günü…

Bugün, Dünya Mimarlık Günü…

Bugün, Dünya Mimarlık Günü…
banner20
banner243

Birleşmiş Milletler-UNESCO tarafından Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Mimarlık Günü kutlanamaya başlanmasının ardından Denizli’de de Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri başladı.

 

Birleşmiş Milletler-UNESCO tarafından Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanıyor. Bu konuda, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) her yıl, farklı bir tema kapsamında, çeşitli etkinlikler ile mimarlığın toplumun gündemine getirilmesini ve farkındalık oluşturulmasını amaçlanıyor. Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan  Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı Suat Bilgi, “Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2016 Dünya Mimarlık Günü Temasını  “Daha İyi Bir Dünya Tasarla” (Desıgn A Better World) olarak belirlemiş ve üye ülke mimarlık örgütlerine iletmiştir. Türkiye Mimarlar Odası, belirlenmiş olan temayı, beş önemli eksende toplumla ve mimarlarla paylaşmayı önemsemektedir” dedi.

Açıklamasında Başkan Bilgi, Daha iyi bir dünya, barış, demokrasi, hukuk, haklar ve özgürlükler ile ve bu değerlerin mekânsallaştığı kamusal alanın nitelikli tasarımı ile olanaklı olduğunu ve mimarların da bütün bu başlıklarda önemli sorumlulukları bulunduğuna değinerek devamında şunları söyledi:

“Barışın egemen olduğu, savaşların ve terörün yeryüzünden silindiği, insanların mülteci durumuna düşürülmediği, vatansızlaştırılmadığı, yaşam güvencelerinin sağlandığı, çevre ve kültür değerlerinin korunduğu bir dünyanın mümkün olduğu bilinmelidir.

Başta yaşama hakkı olmak üzere, temel insan hak ve özgürlüklerinin güvenceye alındığı, laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı ve anayasal, bilimsel, demokratik kurumlar ile kullanıcıların karar süreçlerinde yer aldığı, açık, şeffaf, hesap verebilir yönetim anlayışı insan yaşamı için temel güvencedir. Bu evrensel değerlerin, insan yaşamını doğrudan etkileyen, sosyal, ekonomik, kentsel ve mekânsal gelişme süreçlerinde temel ilkeler olarak ödünsüz uygulanması ve sürekliliği “daha iyi bir dünya”nın olmazsa olmaz politikasıdır. Küresel ekonomi baskılarının tehdidi altında bulunan; havanın, suyun, toprağın, doğanın ve kültürün, kentsel ve kırsal mekânın kısaca yaşam kaynaklarının korunması, herkes için öncelikle de karar vericiler için esas bir sorumluluktur. Yeryüzünde sorunlar yelpazesi büyüdükçe ve yoğunlaştıkça mimarlığın, planlamanın ve tasarımın, insanlar için daha iyi bir gelecek sağlamadaki yenilikçi ve yaratıcı gücü bugün çok daha büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda yeryüzünde her alanda yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde, küresel ekonomi politikalarının doğa, kültür ve mekân üzerindeki öneminin anlaşılmasında mimarların, mimarlığın ve tasarımın önemli rolünü vurguluyor ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

 

 

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2016, 17:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner15

banner14