Denizli’de Eğitim İş’in önderliğinde 13 eğitim sendikası iş bıraktı. Delikliçınar Meydanında ortak açıklama yapan sendikalar 7 bin öğretmenin iş bıraktığını aktardı. Yapılan açıklamada, “Tüm eğitim emekçilerimizle bugün alanlardayız. İş bırakmak Uluslararası Çalışma Sözleşmesi hükümleri ve Danıştay Kararları gereğince yasal bir eylemdir. Kimseye bu eyleme katıldığı için ceza verilemez” denildi.

Denizli Haber - Ankara’da bir araya gelen 13 eğitim sendikasının ortak kararı üzerine Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Teç-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik-Sen, Eşit Haklar Sendikası ve TÖB-Sen üyesi eğitimciler iş bıraktı. 13 sendikaya üye eğitimciler, Gazi Bulvarı üzerinde eylem yaptı. Gazi Bulvarı üzerinde buluşan eğitimciler Delikliçınar Meydanında ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan ortak açıklamada, “19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, TBMM’de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir. Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir. 

HEM Üretiyor, HEM Tanıtıyor projesi eğitimleri başladı HEM Üretiyor, HEM Tanıtıyor projesi eğitimleri başladı

KİMSE BU EYLEME KATILDI DİYE CEZALANDIRILAMAZ

 Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.  Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Tüm eğitim emekçilerimizle bugün alanlardayız. İş bırakmak Uluslararası Çalışma Sözleşmesi hükümleri ve Danıştay Kararları gereğince yasal bir eylemdir. Kimseye bu eyleme katıldığı için ceza verilemez. Mesleğimizin onuru için bugün alanlardayız” denildi.