Mera ıslah ve yem bitkileri geliştirme projesi kapsamında üreticilerimize Macar Fiği tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Denizli haber - Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de hayvancılık için kaliteli kaba yem büyük önem arz etmektedir. Hayvancılık yapan işletmelerin giderlerinin büyük bir kısmını yem giderleri oluşturmaktadır. Sadece kesif yemle hayvan beslemek hayvanın sağlığı için uygun olmadığı gibi etin ve sütün maliyetini artırmaktadır. Kaliteli kaba yemin en ucuz karşılanabileceği alanlar ise çayır ve meralar ve buna ilave olarak da yem bitkisi ekilişleridir.

Geka, 2022 Yılı Mali Destek Programlarını İlan Etti Geka, 2022 Yılı Mali Destek Programlarını İlan Etti

İlimizde yem bitkileri ekilişlerini artırmak için Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen “Macar Fiği” projesinde tohumluk temini için %75‘i Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak olup, geriye kalan %25‘i ise projeden faydalanacak olan üreticilerimizden nakdi katkı olarak karşılanacaktır.

Proje kapsamında 14 İlçeye  %25’ i bedelli olmak üzere 90.000 kg. tohum dağıtımı yapıldı. Uygulanan projeyle İlimize ait 14 İlçede (Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Serinhisar, Kale ve Tavas) 684 çiftçimize 9.000 dekar alanda üretimi yapılacak olan Macar fiği ile 15.750 ton kaba yem üretimi gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde yaşanmakta olan kuraklık ve sulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilimiz çiftçilerince macar fiğ tohumuna yoğun bir talep olmuş, bu nedenle 2021 yılında 75.500 kg, 2022 yılında 90.000 kg dağıtımı yapılmış ve 2023 yılı için de aynı projenin uygulanması planlanmaktadır.