Denizli Haber - Doğal yapı malzeme ve yöntemleriyle tasarım fırsatını sağlarken kamusal ara mekanlar üzerinden butasarımların sosyokültürel etkisini arttırmayı amaçlayan yarışma, DYMD ve Acıpayam Belediyesi ortaklığında ilk kez düzenlendi. Yarışma kriterlerine uygun olmalarının yanı sıra özgün tasarımları, malzeme kullanımına yenilikçi yaklaşımları ile 2 proje uygulamaya hak kazandı.

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği- DYMD ve Acıpayam Belediyesi ortaklığında düzenlenen, toplumsal fayda, çevre bilinci, ve mimarlık kültürünü odağına taşıyan; ‘Doğaya Durak Acıpayam Otobüs Durakları’ Uygulamalı Tasarım Yarışması sonuçlandı. Tüm meslek gruplarına açık olan yarışmaya 198 kayıt yapıldı ve 37 proje teslim edildi.Jürinin 3 turda elemeden geçirerek yaptığı değerlendirmede; iki proje farklı durak noktaları için uygulamaya hak kazandı, 3 proje uygulamaya hak kazananlar ile birlikte ilk beş seçkisine dahil edilerek aynı grupta Sergilenmeye hak kazandı. Ayrıca 14 proje sergilemeye hak kazandı.

f388982b-f63e-49df-9361-07070658ac77

DYMD’nin yarışma metnine dahil ettiği mesajında da yer aldığı üzere; ‘Ara mekân’ olarak görülen Otobüs Durakları, aslında kitlelerin her gün toplandığı, beklediği, ortak hareket eylemleri gerçekleştirdikleri alanlardır.Bu kapsamda, sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek için önemli araçlardan biri haline geliyorlar. Bunun yanı sıra sürdürülebilir geleceğin yapı taşları olan doğal yapı malzemelerinin kullanıldığı emsalleri yaratabilmek ise toplumsal fayda ve çevre bilincini aşılamak için en etkili yollardan biri. Bu çerçevede yarışmanın uygulamalı olması birincil değeri olarak görüldü.Geleceğin malzemeleri ile bugünün sosyo-kültürel yapısına dokunmak... Kazanan ve seçilen projelere dair...

b310fb58-7616-477f-85f7-054816a967c8

6 numaralı proje öncelikle özgün tasarımı ve önerdiği yenilikçi uygulama yönetimi ile kanyon durağına inşaa edilmek üzere, 17 numaralı proje ise öncelikle şehir merkezinde kanyonun izini süren tasarımı sayesinde kanyona dair merak uyandıracak olması açısından merkez durağında İnşaa edilmek üzere uygulamaya hak kazandı.

b29f88d5-ddb4-4883-8d18-0134885772e7

20, 15 ve 8 numaralı projeler ise öncelikle doğal yapı malzemelerinin iki ana temel taşı olan ahşap ve toprağı, ustalıkla ve yalın bir çizgi ile yorumlamış olmaları sebebi ile ilk 5 seçkisine girdi.İlk 5 seçkisi ile birlikte sergilemeye hak kazanan diğer 14 projeler ise Yarışmanına macına uygun çözüm sundukları ve bunu yaratıcı, yenilikçi bir tasarım diliyle yorumladıkları için seçildi.Yerinde uygulama, sergi ve kolokyum 1 Ekim 2022’de, yarışma ortakları ve paydaşların katılımı ile Acıpayam Havuzlu Çarşı’da yarışma sergisinin açılışı ve kolokyum düzenlenecektir.

Aynı gün uygulamaya hak kazanan tasarımların belirlenen durak noktalarında inşaatları başlayacaktır. Doğaya Durak yarışması, DYMD ile Acıpayam Belediyesi’nin işbirliği, yarışma katılımcıları ile jüri üyeleri ve raportörlerin katkıları sayesinde otobüs durakları üzerinden ‘yerine özel, özgün, uygulanabilir doğal yapı tasarımları üretmeyi, bunların merak uyandıran, çekim oluşturan ve erişilebilir tasarımlar olması’ konularını somut projeler üzerinden değerlendirme fırsatı sundu. Üstelik yerinde uygulama aşaması kazanan tasarımların inşaa edilerek kamusal alanlarda doğal yapılara emsaller oluşturacak. Böylece, Doğaya Durak Yarışması sürdürülebilir geleceğe doğru somut adımlar atmamıza vesile olmaktadır.

43905070-0048-4834-b5fe-41b2bda146bd

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asli jüri üyeliğini; And Akman, Ender Güzey, Erkan Alışan, Fulya Akipek, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Mathieu Pedergnana ve Melih Aşanlı üstlendi. Yedek jüri üyeleri ise;  belediye personeli Akif Sözer, Burcu Kındır, Merve Titiz Akman, Yiğit Battal ve Zeynep Durmuş Arsan oldu. Yarışma raportörlüğünü; İdris Albayrak ve Yosun Ezgi Demirci üstlendi.

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği- DYMD hakkında DYMD, sağlıklı ve iyi yaşama haklarını gözetmeyi ve doğal ekosistemle uyumlu yapılı çevreler için sürdürülebilir çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyor.‘Doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin, yapı sektöründeki aktörlerle birlikte son kullanıcı tarafından talep edilir ve erişilebilir hale gelmesi’ vizyonu doğrultusunda ana faaliyet alanları: Bilginin artması, uzmanlığın gelişmesi ve standartların etkinleştirilmesidir.

2567c2e8-ac2f-4bac-9d83-3f991c48d4838a7ef024-9e1d-4254-af69-8bb07389734e