Denizli Haber - GESİFED Başkanı Oktay Mersin ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Bülent İlbahar, KALDER İzmir Şube Başkanı Dr.Senem Kılıç, AKP ilçe Başkan Yardımcısı Aras Öztaş, KUGİAD Geçmiş Dönem Başkanları ve KUGİAD üyelerinin katılımları “GESİFED – Basın Mensupları Buluşması” Kuşadası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda GESİFED Başkanı Oktay Mersin tarafından federasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı ve 2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 yılından beklentiler çerçevesinde değerlendirme yaparak sözlerime devam etti.

6-10

Başkan Mersin 2022 yılının değerlendirilmesi kapsamında; “Tedarik zincirinde devam eden aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarındaki artış ve Avrupa’ya Rusya tarafından uygulanan arz kısıtlamaları nedeniyle AB’nin resesyon riski ile karşı karşıyayız. Uluslararası kuruluşlar 2023 küresel büyüme için bir resesyon tahmini yapmasa da önümüzdeki yıl büyüme oranlarının düşük seviyede olacağını değerlendiriyor. Özellikle ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB başta olmak üzere dış ticaret pazarlarımızda görülecek resesyon, ihracat ürünlerimize yönelik talebin güçsüzleşmesine yol açabilir. Bu nedenle markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı önceliklendiren, sanayi odaklı bir ekonomik modele geçmemiz büyük önem arz ediyor.”  dedi.

5-10

Buluşma ardından Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yazarı - Turizm ve Seyahat konusunda uzman Fehmi Köfteoğlu’nun konuk olduğu “Türkiye Ekonomisi ve Turizmin Projeksiyonu” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi ardından 24-25 Şubat tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF’23) hakkında PAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ensar Yeşilyurt, Prof.Dr. Selçuk Yüksel ve Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Ulaş Koyuncuoğlu tarafından bilgi aktarıldı.

4-22

GESİFED Başkanı Oktay Mersin’in konuşma metni;

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ

Hepiniz hoş geldiniz, sizinle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel olarak gerçekleştirmeyi planladığımız GESİFED – BASIN MENSUPLARI buluşmasının ilkini Mart ayında Denizli’de gerçekleştirdik, ardından Eylül ayında Aydın Merkez’de bulunan basın mensupları ile, Kasım ayında Didim ve Söke Basın mensupları ile birlikteydik.

3-20

Bugün burada Kuşadası basın mensupları ile birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde Muğla basın mensupları ile Muğla bölgemizde bir araya geleceğiz.

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED); Aydın, Denizli ve Muğla'da ortak ilke ve hedefleri benimseyen, düşünce ve hareket birliği sağlayan iş insanları derneklerini aynı çatı altında toplama düşüncesiyle 2012’de kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. GESİFED Kuruluşunun hemen ardından, gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alarak çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 300’e yakın üye dernek üzerinden 50 bine yakın şirket bulunduran Türk Girişim Ve İş Dünyası Konfederasyonu’na (TÜRKONFED) üye olmuştur.

1-49

Bizler 2021 senesi Nisan ayında göreve geldik. İlk hedefimiz bölgede daha aktif olabilmek adına üye sayımız arttırmak oldu, bunu da başardık. Bünyemize 3 yeni dernek dahil ettik. GESİFED, Aydın’da 6, Denizli’de 4, Muğla’da 2, İstanbul’dan da TÜSİAD’ın üye olduğu; toplamda 13 üye dernek üzerinden bin 500’ün üzerinde iş insanına hitap etmektedir. Diğer hedeflerimizi hayata geçirebilmek adına komisyonlar kurduk.

·         Ege Hikayesi Komisyonumuz ile; bölgede sosyal, kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik alanda gelişimi - değişimi artırmayı, yurtiçi ve yurtdışında bu bölgenin değerini üst düzeye çıkarmayı planlayan GESİFED Ege Hikayesi Projesinin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz.

·         Teknoloji - Girişim Sermayesi Ekosisteminin tanıtılması adına önemli katkılar koymayı hedefliyoruz. Çünkü bu trendin dünyanın gözdesi olduğunu düşünüyoruz. Dünyaya ayak uyduracaksak artık Teknolojiyi ve Bilişimi göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sebeple Teknoloji ve Girişim Sermayesi komisyonumuzu kurduk.

·         Çalışmalarımızı her zaman akademik alt yapıya da dayandırmak istemekteyiz. Bu nedenle üç ilimizin üniversiteleri ile işbirliği protokolleri yapmaya başladık ve bir komisyon kurduk. İlk protokolümüzü Pamukkale Üniversitesi ile imzaladık. Önümüzdeki günlerde Pamukkale Üniversitesi değerli hocalarının katkıları ile finansal okuryazarlık eğitimi organize edeceğiz.

·         Bölgeye ve ülkeye katkı koyacak üyeler arasında ticaretin arttırılmasına ve gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle her ilimizden üyelerimizin oluşturduğu Ticaretin Geliştirilmesi komisyonu bu konuyla ilgili üyeleri bilgilendirmek ve projeler üretmek için GESİFED İletişim Ağı projesini hayata geçirdik. Hazırlıkları devam eden projeyle üyelerin sektörel olarak birbirlerini tanımaları ve ulaşabilmeleri için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca GESİFED bünyesindeki dernek üyelerinin faydalanması için Aydın’dan 4 firma ile, Denizli’den 2 firma ile, İstanbul’dan da 2 firma ile protokol imzaladık. Bir tanesinin süresi bitti ancak tekrar yenilemek için görüşmelerimiz devam ediyor.

·         Yine aldığımız karara göre her sene farklı bir ilimizde spesifik bir konu üzerine ZİRVE düzenlemeyi planlıyoruz. Bu zirvelerde hem ekonominin nabzını tutmayı hem de toplanacağımız ildeki turizm dahil tüm yatırım imkanlarını araştırılarak yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu sene 27-29 Ekim tarihlerinde üye derneğimiz BESİAD ile birlikte İş İnsanları Zirvesi’ni gerçekleştirdik.

İlerleyen günlerde üye aidiyetlerinin artırılması, kurumsallaşma adımlarıyla birlikte daha güçlü bir GESİFED'in bilinilirlik çalışmalarına önem verilmesi, mentörlük rolünün güçlendirilmesi, federasyon içi üyeler arası ve federasyon dışı aktörlerle iletişimlerin geliştirilmesi, yaratılan katma değerlerin kayıt altına alınarak bölge genelinde veri kaynağı haline gelmek odağımız olacaktır. Dönemimizde özellikle odak noktalarımızın ve stratejik amaçlarımızın bölge kalkınmasındaki yaratacağı farklılığın farkında olarak "Bölgemizde Gelecek GESİFED İle Şekillenecek" diyerek temamızı sürdürülebilir projelerle hayata geçirerek yaşatacağız.

Son olarak 2021 Haziran ayından itibaren Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm TÜRKONFED’den bahsetmek isterim. GESİFED; Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesidir. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. TÜRKONFED federasyonlarına bağlı her bir derneğin, kendi bölgesinde yarattığı katma değerin toplamı olarak, kurumlar vergisinin yüzde 86’sını karşılayarak, Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak, 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktadır. “  

Değerli Katılımcılar,

2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 yılından beklentiler çerçevesinde birkaç değerlendirme yaparak sözlerime devam etmek isterim.

Tedarik zincirinde devam eden aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarındaki artış ve Avrupa’ya Rusya tarafından uygulanan arz kısıtlamaları nedeniyle AB’nin resesyon riski ile karşı karşıyayız. Uluslararası kuruluşlar 2023 küresel büyüme için bir resesyon tahmini yapmasa da önümüzdeki yıl büyüme oranlarının düşük seviyede olacağını değerlendiriyor. Özellikle ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB başta olmak üzere dış ticaret pazarlarımızda görülecek resesyon, ihracat ürünlerimize yönelik talebin güçsüzleşmesine yol açabilir. Bu nedenle markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı önceliklendiren, sanayi odaklı bir ekonomik modele geçmemiz büyük önem arz ediyor. Gelişmiş ve gelişen ekonomiler, 2021 yılı sonu itibarıyla uygulamaya başladıkları politika faizindeki artışlara devam ederken ülkemiz farklı bir politika izleyerek faizleri düşürdü. Ancak politika faizi ile reel faiz arasındaki makasın açılmasıyla birlikte bankaların kredi verme iştahında da bir azalma görüyoruz. Bu durum neticesinde işletme sermayesi ihtiyacı yükselirken, borçlanma maliyetleri arttı. Özellikle ekonomimizin belkemiğini oluşturan KOBİ’lerimiz ‘üretim maliyetleri ve tedarik’, ‘yüksek enflasyon ve satın alma gücü’, ‘savaşın ihracat pazarlarına etkisi’ ile ‘finansmana erişim ve kur artışı’ olmak üzere dört temel sorunla karşı karşıya kaldı.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı! Gram altın tarihi rekorunu kırdı!

Bu yılı iyi bir büyüme oranı ile kapatacak olsak da OECD ve IMF 2023 yılında ülkemiz için yüzde 3’lük büyüme öngörüyor. Bizim beklentimiz de yüzde 3 ila 4 arasında. Ancak ülkemizin sürdürülebilir kalkınması, kaliteli büyümesi, bunlarla birlikte istihdamın korunup gelişmesi için yüzde 5 ve üzeri büyümeyi kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de yaklaşık 10 senedir ısrarla üzerinde durduğumuz enflasyon-faiz-kur’ sarmalı ile birlikte ‘enflasyon-ücret’ sarmalından da çıkmalıyız. Özellikle enflasyon sorununu çözmeden yapılacak asgari ücret zammı çalışanların refah ve alım gücünü artırmayacaktır. Ticaret savaşlarından enerji krizine birçok dış sorunun yaşandığı bu dönemde ülkemiz, özellikle KOBİ’lerimiz açısından önemli bir yatırım üssüne dönüşebilir. Ayrıca 30 milyona ulaşan genç nüfusumuz, gelişen deniz, hava ve kara ulaşımımız, uluslararası kurumlar ile olan güvenli ilişkimiz ve ciddi verimlilik potansiyeli taşıyan üretim yapımızla orta vadede küresel üretimdeki payımızı artırabiliriz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, aynı ufka ve hatta ötesine yeniden bakabiliriz.

GESİFED ve TÜRKONFED olarak kamuyu, özel sektörü, üniversiteleri, siyaset ve sivil toplumun tüm paydaşlarını uzlaşma zemininde bir arada çalışmaya davet ediyoruz. Her birimiz, aktif kurumsal vatandaş olarak elimizi taşın altına koyarsak, Hayalimizdeki Türkiye’ye hep birlikte ulaşabiliriz. Küresel iktisadi ortamda makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi yolundaki maliyetlerin toplum için artmaması için kararlı adımlar atmalıyız. Özellikle uluslararası gelişmelerin gölgesinde artan cari açık ile girdi ve finansman maliyetleri,  ülkemiz için ciddi riskler doğurabilir. Bu açıdan para ve maliye politikalarını dengeleri gözeterek, daha öngörülebilir bir çerçeveye oturtmamız giderek daha fazla önem arz ediyor. TÜRKONFED Başkan Yardımcısı olarak söyleyebilirim ki 3D olarak adlandırdığımız üçüz dönüşüm; ‘dijital’, ‘yeşil’ ve toplumsal dönüşümü kapsıyor. “Bugün, geleneksel yönetim motiflerinin ve organizasyon yapılarının yerini alan dijital gücün etkilerini yakından takip ediyoruz. Şirketlerimiz bu alandaki yetkinliklere en iyi şekilde sahip olabilir ve dijital dönüşümle güçlenebilir. Yeşil dönüşüm sayesinde su ve enerjide kaynak verimliliği ile hem cari açığımızı azaltabilir hem de ihracat pazarlarında rekabet gücümüzü artırabiliriz. Çünkü bizce dijitalleşme bir hayatta kalma meselesi, yeşil dönüşüm ise Sanayi Devrimi kadar önemli. Bu dönüşümleri küresel çapta yeniden tanzim edilen ticaret rejimi ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yeni verimlilik kaynağı perspektifinden de zaruri bir ihtiyaç olarak değerlendirilmeliyiz. Dönüşümün üçüncü ayağı olan toplumsal dönüşüm ile de insana ve çalışma hayatına yönelik bakış açımızı kapsayıcılık, çeşitlilik ve eşitlik ilkeleriyle güçlendirebiliriz. Küresel risklerin arttığı bu dönemde ülke olarak iki önemli avantajımız öne çıkıyor: Esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu’daki üretim gücümüz… Yerelden küresele uzanan kalkınma yolumuz Anadolu’dan, KOBİ’lerimizden geçiyor. Özellikle GESİFED ve TÜRKONFED olarak biz bu süreçte KOBİ’lerimizin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm çağına uyum yeteneklerini geliştiren projelerimize aralıksız devam ediyoruz.  Çünkü kapsayıcı iş birlikleri geliştiren, hızlı aksiyon alan, çevik ve inovatif girişimcilere sahip ülkeler, rekabetçilikte öncü aktörler arasında yer alacak. Bu değişimin öncüsü de KOBİ’ler olmalı.

 GESİFED üyesi dernekler:

Aydın Genç İş İnsanları Derneği (AYGİAD)

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD)

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD)

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD)

Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD)

Denizli Soroptimist Kulübü - İş ve Meslek Kadınları Derneği (DENSOR)

Didim Genç İş İnsanları Derneği (DİGİAD)

Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği (EFESİAD)

Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği (GİKAD)

Söke Genç İş İnsanları Derneği (SÖGİAD)

Marmaris Genç İş İnsanları Derneği (MarmarisGİAD)

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD)

Türk Sanayicileri ve iş İnsanları Derneği (TÜSİAD)