banner346
banner19

Denizli’de İl Afet Risk Azaltma Planı başlatıldı

Türkiye’de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında Denizli’de de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) başlatıldı. Denizli’de paydaş kurum, kuruluşlar ile birlikte bir toplantı gerçekleştirilerek afet riskleri belirlenmeye başlandı.

Denizli’de İl Afet Risk Azaltma Planı başlatıldı
banner20
banner243

Denizli Haber - Denizli’de de İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, son yıllarda afetlerin sayısı ve sıklığı ile birlikte verdikleri sosyal, ekonomik zararları asgari seviyeye indirmek, bu kayıplarla başa çıkabilmek adına “müdahale odaklı” bir yönetim anlayışından ziyade “risk odaklı” bir yönetim anlayışı ile mümkün olduğu konuşuldu. Türkiye’de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması çalışmaları kapsamında, ilin afet risklerinin ve olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için yapılacak çalışmaları içeren İRAP Denizli'de de başlatılmış olup Denizli AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Dr. Fatma Çomut tarafından yürütülüyor. İRAP, afetlerin etkilerin en aza indirmek adına afetler olmadan önce hayata geçirilmesi gerekenleri tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plan, afet risk azaltma planlamasının temel amacı, afete dirençli toplum ve yerleşim alanları oluşturmak olduğu toplantıda belirtildi.

DENİZLİ’NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ, ZAYIF YÖNLERİ, FIRSATLAR VE TEHDİTLERİ BELİRLENDİ

Denizli’de de paydaş kurum kuruluşlarla yapılmakta olan toplantılar ve çalıştaylar sonucu, ilin genel durumu, ilin afet tehlike ve riskleri belirlenecek daha sonra bu tehlike ve risklerin azaltılması, yok edilmesi, yok edilemiyorsa uyumlaştırılması amaçlı hedefler ve eylemler yine kurum kuruluşlarla birlikte oluşturuluyor. Denizli AFAD, 5 ile 6 Mayıs 2021 tarihlerinde 2 gün süre ile yapılan İRAP 1. çalıştay tamamlandı. Düzenlenen çalıştayda ilk gün destek kurulu üyesi akademisyenlerinin sunumları gerçekleşti. Ardından tüm katılımcılarla birlikte GZFT analizi ile Denizli’nin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditleri tartışılarak belirlendi. GZFT analizinden sonra 2. gün katılımcılarla birlikte muhtemel ve en kötü senaryolar oluşturularak, bu senaryolarla ilgili olay önlem tabloları dolduruldu.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ SUNUMLARLA KATKIDA BULUNDU

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyelerinin de katkılarıyla, kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’ların yoğun katılımıyla çalıştay gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi Öğretim üyeleri Denizli’de yapılan bilimsel çalışmalar ve bundan sonraki yapılması gerekenler hakkında sunumlar gerçekleştirerek, çalıştaya önemli katkıda bulundular. İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Karahan “Denizli ve Yakın Çevresinin Taşkın ve Kuraklık Riskleri”, Jeoloji Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Kumsar “Doğal Afetlerin Neden Olduğu Can ve Mal Kayıplarının Azaltılmasında Jeolojik Jeoteknik Coğrafi Kent Bilgi Sitemi (JEOKBS) Oluşturulmasının Önemi” İnşşat Mühendisliği Öğretim üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel “Mevcut Binaların Deprem Performanslarının Tahmini ve Hasar Riski Yüksek Yerleşim Alanlarının Belirlenmesi “Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Kaya “Denizli ve Yakın Çevresindeki Fayların Jeolojik Özellikleri ve Sismik Aktiviteleri” Şehir Bölge Planlama öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Sinem Partigöç “Açık ve Yeşil Alanların İl Afet Müdahale Planı ve Afet Risklerinin Azaltılması Açısından Değerlendirilmesi” Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Aydın “ Denizli ve Çevresi için Deprem Kestirimi Çalışmaları ve İl Merkezinde Zemin Davranışları” hakkında sunumlar ile Denizli’nin Risk Azaltma planının oluşmasında önemli katkıda bulundu.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNE KADAR DENİZLİ İLİ RİSK AZALTMA PLANI OLUŞTURULACAK

Çalıştay sonunda Denizli Risk Azaltma planının genel çerçevesi oluşturuldu ve Haziran ayında 2. çalıştay gerçekleştirilecek olup, 30 Eylül 2021 tarihine kadar Denizli ili Risk Azaltma Planı oluşturulacak. Oluşturulan Risk Azaltma Planı ile sorunlar ve eylem planları belirlenerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilecek, İRAP bütün kurumların kullanımına sunulacak. Türkiye’de ve Denizli’de yapılması planlanan eylemlerin bütün bakanlıklar nezdinde takibi yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 17:05

PAMUKKALEHABER.COM

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER