Denizli Haber - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Desteklemeleri çerçevesinde; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik beş yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Denizli’de Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesinden faydalanmak için İl Müdürlüğüne başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan toplam 272 yatırımcıdan 260 yatırımcı ödeme talep evraklarını getirdi. İl/İlçe Müdürlüklerince görevli İl Proje Yürütme birimi tarafından bu projelerin yerinde tespit ve kontrolleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi çerçevesinde, Bakanlıkça Denizli’ye 10.783.950,18 TL bütçe ayrılmış olup, 2022 yılında 260 bireysel sulama sistemi projesi için 9 bin 769 dekar alan modern sulama sistemleri ile buluşturulmuş olacak.