İSTANBUL VE SİYASİ HAYATIMIZ

İSTANBUL VE SİYASİ HAYATIMIZ

Sıkıntılı hem de çok sıkıntılı bir seçim süreci yaşamakta olduğumuz gibi, çok ciddi bir sosyal ve ekonomik darboğazdan geçiyoruz. Yaşadığımız tecrübe ile görüyoruz ki; Partili cumhurbaşkanlığı uygulamasının faydasından çok zararı oldu. Partili cumhurbaşkanlığı uygulamasından vazgeçilmeli, parlamenter sisteme dönülmeli.

Cumhurbaşkanlığı makamı; tüm toplumun ve tüm devlet kurumlarının birliğini temsil eder.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemi taraf olma sonucunu doğurduğu için cumhurbaşkanlığı makamı birleştirici gücünde, toplumun ortak aklını kullanmada zaafiyete uğramaktadır. Oysa cumhurbaşkanlığı makamı gündelik siyasete taraf olmasa iktidarı ve muhalefeti biraraya getiren, devlet kurumlarındaki aksaklıklarda tıkanmayı gideren makam olarak hem daha güçlü olur, hem de toplumsal yaşamımıza daha büyük katkılar sağlar. Demokrasilerde seçim olmazsa olmazdır.

Seçim kazanılır, seçim kaybedilir bu çok önemli değil...

Önemli olan bir toplumda adaletin yaşaması, umudun olması, demokrasiye inanılması, birarada yaşama isteğinin ve kültürünün var olması, birbirinin hakkına, hukukuna saygı duyulması, herkesin haddini bilmesidir.

Bu değerler yok oluyorsa o toplum can çekişiyor, herkes kaybediyordur. Milletimizin vakit kaybetmeye de nakit kaybetmeye de takati yok. Sorun üreten bir yapıdan kurtulmalı, ortak akılla çözüm üreten bir sisteme geçmeliyiz.

YORUM EKLE