Denizli Haber - Kurumumuz enfeksiyon kontrol komitesi hemşireleri hastane enfeksiyonları (HİKON2022) Kongresine 24-27 Kasım 2022 tarihinde Antalya’da katılım sağladılar. Nezihan Yamandağ, Sevgi Bozkurt ve Ayşe Kök ‘’Bir Üniversite Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının El Hijyeni İnancı Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi’’, ‘’Cerrahi Alan İnfeksiyonu Oranları Ve Antibiyotik Proflaksi Uyum Oranlarının Karşılaştırılması’’ , ‘’Onkoloji Kliniğinde Saptanan Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar, Etken Dağılımları Ve Direnç Oranlarının İncelenmesi‘’, ‘’Üçüncü Basamak Yoğun Bakım  Ünitesinde Acinetobacter Baumannii  Salgını’’ başlıklı dört sözel bildiri sunumu yaparak hastanemizi temsil etmişlerdir.

Denizli'de aramızdan ayrılanlar Denizli'de aramızdan ayrılanlar

Kongre sonrasında yeni bilgilerle hastanemize dönen hemşirelerimiz, katılımın sağlanması için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.