Denizli haber - Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri başarılarına başarı eklemeyi sürdürüyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından 26 Eylül 2022 tarihinde akredite edildi. Kardiyoloji kliniğinin akredite edilmesi eğitim, öğretim, klinik araştırmalar ve üst düzey hizmet sunumu açısından Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve denetime açık olduğunu gösterdi.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dursun Dursunoğlu, süreç hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Kliniğimiz, yeterli modern tıbbi cihaz ve teknik donanıma sahip olup; alanında uzman öğretim üyesi kadrosuyla, uluslararası standartlara uygun hizmet vermektedir. Güncel tıbbi uygulamalar ve gelişmeler yakından izlenmekte ve uygulanmaktadır. Kardiyoloji kliniğimiz, kalp merkezi olarak 7/24 hizmet veren koroner anjiyografi laboratuvarı ve aritmi laboratuvarı ile geniş bir bölgede kalp sağlığı açısından tercih edilen önemli bir merkez konumundadır. Kardiyoloji kliniğimiz, servis, koroner yoğun bakım, anjiyografi ve aritmi laboratuvarları, ekokardiyografi (transtorasik, transözofageal, kontrast EKO), efor testi, Holter (EKG ve tansiyon) ve Tilt (Eğimli masa) testi laboratuvarları ve poliklinikler ile hizmet vermektedir. Poliklinik ve öğretim üyelerinin özel muayene randevuları sekreterlikten ya da internet ile hastanemiz web sitesinden alınabilmektedir” dedi.

AKREDİTE

“HASTANEMİZ, BÖLGEMİZDE DE TERCİH EDİLEN ÖNEMLİ BİR MERKEZ KONUMUNDA”

Hastanenin, yaşam kurtarıcı bu işlemler nedeniyle, sadece Denizli’de değil, bölge de tercih edilen önemli bir merkez konumunda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dursun Dursunoğlu, “Kliniğimizde kalp krizi geçiren hastalara 7/24 koroner anjiyografi ve primer balon (PTCA) ve stent işlemleri uygulanmaktadır. Hastanemiz, yaşam kurtarıcı bu işlemler nedeniyle, sadece şehrimizde değil, bölgemizde de tercih edilen önemli bir merkez konumundadır. Koroner anjiyografi ve balon/stent işlemleri dışında, boyun ve bacak damarları, böbrek damarları (renal arter) ve diğer damar anjiyografileri, şemsiye yöntemiyle doğuştan (konjenial) kalp delikleri kapatma işlemleri, kateter yöntemiyle stent kapak takma (TAVİ) işlemleri, kapak darlıklarını balonla açma (MBV, PBV) işlemleri yapılabilmektedir. Aritmi laboratuvarımızda geçici veya kalıcı kalp pili (pacemaker) takılması (implantasyonu), şoklayıcı (ICD) ya da kalp yetersizliği tedavisi pili (CRT) takılması, elektrofizyolojik çalışma (EFÇ/ EPS) ile aritmilerin tedavisi (ablasyon, vb) işlemleri de başarıyla yapılmaktadır. Sağ ve sol kalp kateterizasyon işlemleri ve pulmoner hipertansiyon hastalarının tedavisi ve takipleri de yapılmaktadır. Kliniğimiz, hastanemizde bulunan Uyku Merkezine, kardiyovasküler olayların değerlendirilmesi açısından çok disiplinli yaklaşım çerçevesinde destek vermektedir” ifadelerini kullandı.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, hastalara iyi kalitede hizmet vermek için tüm bölümlerimizin çalışmalarını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi. PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise hastanenin modern tedavi yöntemlerini uyguladığını ve bir bölümün daha akredite olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.