Politikacımız çok, siyasetçimiz neredeyse yok...

Siyaset; devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili görüş veya anlayış.

Politika;  Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanma vb. yollarla işini yürütme yöntemi.

Bu tanımlardan yola çıkarak siyasetçinin memleketini seven ve uzun vadeli düşünen, memleket ve Dünya meselelerine kafa yoran, çözüm üreten, sahip olduğu vizyon ile toplumun değişmesine ve gelişmesine yol açan, toplumsal yaşamda ve Dünya'ya entegrasyonda katma değer üreten insan olduğunu ve siyasetçi ve siyaset kavramlarının sadece particilik yapmakla olamayacağını, sanatın ve bilimin de aslında siyasal yaşamın önemli alanları olduğunu düşünüyorum.

Politikanın ve politikacının daha çok günlük gündeme kafa yorduğunu, günlük ve popülist menfaatler ile uğraştığını, günü kurtarma telaşında olduğunu, kısır tartışmalarda ve sloganlar arasında boğulup kaldığını, toplumsal meselelerde köklü çözümler üretme niyetinin de yetkinliğinin de olmadığını, sorunlara çözüm üretmek yerine mazeretler ve günah keçileri ürettiğini düşünüyorum.

Ben böyle düşünüyorum. Katılır veya katılmazsınız sizin düşüncenizdir, saygı duyarım. Ancak iyi siyasetçiler yetiştiremediğimiz için,  benim hatırladığım,  35 yıl önceki söylemlerle bugün arasında bir fark olmadığı ve Dünya siyasetinde sözümüzün geçmediğidir, değişip gelişemediğimizdir...

YORUM EKLE