Denizli Haber - Sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren YENİ SENDİKA, sağlık çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının yeniden revize edilmesi beklentisinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi amacıyla sendika genel merkezinde çalıştay düzenledi. Çalıştay kapsamında “Banka Promosyonlarının Etki Alanı ve Dağıtımına Ilişkin Yasal Dayanaklar”, “Mevcut Banka Promosyon Ugulamalarının Yeniden Revize Edilmesine İlişkin Talep ve Beklentilerin Gerekçeleri”, “Mevcut ve Yeni Banka Promosyonu Sözleşmelerine İlişkin Önümüzdeki Sürece Yönelik Öneri ve Tavsiyeler” şeklinde üç ana başlık altında ele alınan konu başlıkları sonucunda sendika tarafından bir bildirge yayınlandı. Sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren YENİ SENDİKA Denizli İl Temsilcisi İsmail İzci çalıştay sonucunda 1 milyon 300 binin üzerinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanının 2022 yılı reel rakamlarıyla 980 milyar TL tutarındaki maaşının farklı banka hesaplarında işlem gördüğü, buna ragmen bankaların çalışanlara toplamda sadece yaklaşık 20 milyar TL’lik bir promosyon verdiğinin ortaya çıktığına dikkat çekti.

YENİDEN REVİZE ŞART OLDU

Maaş-promosyon hacimlerinin birbiriyle son derece orantısız olduğu ve söz konusu sözleşmelerin hakkaniyet açısından bir an önce yeniden revize edilmesinin şart olduğuna dikkat çeken YENİ SENDİKA Denizli İl Temsilcisi İsmail İzci “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın banka promosyonu sorununa nitelikli ve etkin bir çözüm bulabilmek amacıyla YENİ SENDİKA Genel Merkezimiz tarafından bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayımıza akademi, bürokrasi, hukuki ve mali alanda tecrübeli katılımcılar katkı sağladı. Yapılan bu çalıştayımız sonucunda elde edilen görüş ve önerilerimizin kamuoyu ile paylaşılmasına, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesine karar verildi” dedi. Denizl İl Temsilcisi İsmail İZCİ, banka promosyonu sözleşmesi imzalayan kurumların çoğunlukla azami süre olan 5 yıla göre işlem yaptığını, değişen mevcut şartlarda ise bu uzun sürelerin yeni sözleşme yapılmasını geciktirdiğinin altını çizdi. Denizli İl Temsilcisi İsmail İZCİ, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için son 5 yıl içinde yapılan banka promosyon sözleşmelerinden yoğunlukla ortalama 5 yıllık süreleri kapsayan toplamda 2022 yılı reel rakamlarıyla yaklaşık 980 milyar TL’lik çalışan maaşlarının banka hesaplarında işlem gördüğü, bankaların ise çalışanlara toplamda sadece yaklaşık 20 milyar TL’lik bir promosyon verdiği, bu bağlamda bahsedilen maaş-promosyon hacimlerinin birbiriyle son derece orantısız olduğunu gördük, bu haliyle bu sözleşmlerin vicdanen kabul edilebilmesi mümkün değil” dedi