Üniversitelerde sadece öğretim elemanlarına ödenen “Yükseköğretim Tazminatı ve Geliştirme Ödeneği”nin GİH-YHS-THS-SHS-4B kadrosunda çalışan yükseköğretim çalışanlarına verilmemesini Üniversite İdari Personel Sendikası ÜNİPERSEN gündemine aldı. Yükseköğretim çalışanı olan ve kurumunun hiçbir tazminatından faydalandırılmayan idari personele de bu tazminatın verilmesi konusunda tüm devlet üniversitelerinde ÜNİPERSEN olarak imza kampanyası başlatıldı.

Denizli Haber - ÜNİPERSEN PAÜ Temsilcisi Erhan ARAN, Adliyede çalışan idari personele adalet tazminatı verilirken, Orman işletmelerinde çalışan idari personele orman tazminatı verilirken yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personele yükseköğretim tazminatı verilmemesinin anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğuna dikkat çekerek bu adaletsizliğin işyerinde çalışma barışını ve huzuru bozduğunun altını çizdi.

ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları açıklandı mı?

Yükseköğretim tazminatının ve kuruluş geliştirme ödeneğinin yükseköğretim çalışanlarının tümüne hakkaniyetli ve adil olarak ödenebilmesi hususunda eylemsel mücadele başlatıldığını belirten ÜNİPERSEN PAÜ Temsilcisi ARAN şunları söyledi;

“Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturan bu konuda yargı yoluna gidilirken, yükseköğretim çalışanı idari personelin de bu tazminattan ve ödenekten faydalanabilmesi için tüm yurtta üniversite idari personelin imza kampanyasına tüm hızıyla devam ediyor. Pamukkale Üniversitesinde de idari personelin yoğun katılım sağladığı imza kampanyasında toplanan imzalar,  ÜNİPERSEN Genel Merkezinde toplanarak, YÖK’e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere sunulacak. Yasama yılında Yükseköğretim Personel Kanununa ek madde yapılarak idari personelin de bu tazminat ve ödeneği alması sağlanacak.”

Bununla birlikte son toplu sözleşmede gündeme alınan ancak bir türlü uygulamaya geçmeyen tayin sorununun da çözüme kavuşturulması için sendika olarak hukuki ve siyasi zeminlerde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.