Denizli Haber - Omicron alt varyantı olan (EG.5) ilk olarak 17 Şubat 2023’te raporlandı. 19 Temmuz 2023’te ‘gözlem altındaki varyant’ olarak belirlendi. Hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporunda 7 Ağustos 2023 itibariyle hem de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından 51 ülkeden varyant bildirildi.

Virüsün beklendiği gibi mutasyona uğradığını ve bu sürecin normal bir sonucu olarak varyantlar (bir ya da daha fazla mutasyon içerebilen genetik kod) ortaya çıktığını belirten Türk Toraks Derneği (TTD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. B. Oya İtil, şunları söyledi:

“Covid-19 etkeni Sars-Cov-2 virüsü Covid-19 Omicron varyantının tüm dünyada yaygın hale gelmesiyle birlikte alt varyantlar da tanımlanmaya başlamıştır. Eris halen, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Avustralya, Singapur, Birleşik Krallık, Fransa, Portekiz, İspanyanın da aralarında olduğu ülkede bulunuyor.”

Sıklığı giderek artıyor

Tüm Dünyadan bildirilen EG.5 varyant oranlarında haftalar içerisinde ciddi bir artış olduğunu dile getiren TTD Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ebru Çakır Edis ise “Varyantın küresel yaygınlığı 19-25 Haziran 2023 haftasında yüzde 7,6 iken, 17-23 Temmuz 2023 haftasında yüzde 17,4 olarak raporlandı” dedi.

Mevcut kanıtlara dayanılarak Eris’in yol açtığı halk sağlığı riski küresel düzeyde düşük olarak değerlendiriliyor. Artan yaygınlık ve bağışıklıktan kaçış özellikleri gösterse de bugüne kadar hastalık şiddetinde herhangi bir değişiklik bildirilmedi. Edis, “Aynı özellikler sebebiyle, artan görülme hızıyla birlikte bazı ülkelerde hatta global olarak baskın hale gelebileceği belirtiliyor. Bizde bildirilen vaka bulunmasa da standart Covid-19 korunma önlemlerinin uygulanması önemli” diye konuştu.

Editör: Tahir Aygün