Denizli haber - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Sözleşmeli Personel Alım İlanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8 bin sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacak.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Adaylar başvurularını 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.

İSTENİLEN BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURACAK

Adayların son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmaları istenirken, başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINACAK

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacak. Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

YERLEŞTİRME VE ATAMA:

Denizli’de ara dönemde ekilen Pembe İnciden dekarda 6,8 ton yaş ot elde edildi Denizli’de ara dönemde ekilen Pembe İnciden dekarda 6,8 ton yaş ot elde edildi

Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacak.

Editör: Tahir Aygün