Denizli haber - Genelgeye göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler, milli sporcular, şehit ve gazi çocukları, evde ve hastanede eğitim alanlar açık liseye geçebilecekler. Engelli veya özel gereksinim raporu olanlar; tutuklu ve hükümlüler; anne veya babası vefat edenler, hakkında koruma kararı verilenler veya koruyucu aile yanına yerleştirilenler, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim ve bakım tedbiri kararı verilenler; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalanlar açık liseye geçebilecek.

İSTEĞE BAĞLI HAK TANINDI

Genelgede ayrıca “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi kapsamında, talepte bulunmaları halinde açık liseye geçme hakkına sahip olanlar şöyle sıralandı:

■ Sınıf tekrarına kalanlar.

■ Velisinin yeni ikametinin bulunduğu ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar.

■ Herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar.

■ Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenler.

■ Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar.

■ Milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı olarak yarışmalara katılanlar; olimpik hazırlık ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar.

■ 2023-2024 eğitim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep’in Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanlar.

SINIFTA KALMA GERİ DÖNDÜ

Liselerde bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek. Yani ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9. sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.

Öğrencilerin, eğitim ortamlarında cep telefonlarını ve diğer bilişim araçlarını, yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda kullanmalarına yönelik tedbirler alınacak.

Editör: Tahir Aygün