Denizli haber - AK Parti kamu tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına dönük düzenlemelerinde yer aldığı 32 maddelik  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Gelecek hafta Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen kanun teklifine göre, Kamu bankaları için Varlık Fonuna özel tertip tahvil verilecek. Kanun teklifinin 10 maddesiyle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (4749) eklenen Ek Madde 8 ile Hazine’nin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonuna özel tertip devlet iç borçlanma senedi vermesi öngörüldü. Hazine ve Maliye Bakanı, borç (ikraz) olarak verilecek özel tertip iç borçlanma senedi çıkarmaya yetkili kılındı. Maddede, özel tertip devlet iç borçlanma senedi verilmesi, kamu bankalarının sermayesinin güçlendirilmesi şartı da yer aldı.

BOTAŞ'ın borçları silinecek, gerekçede BOTAŞ’ın dış borçlarına da işaret edildi

TBMM'ye sunulan vergi ve tasarruf paketinde, BOTAŞ'ın borçlarının silinmesine yönelik madde yer aldı. Salgın dönemi ve sonrasında BOTAŞ'a bütçeden yüksek tutarlarda borçlar verilmişti. Kanun teklifindeki maddeyle, faiz ve cezalar dahil BOTAŞ'ın borçlarının, bütçe ile ilişkilendirilmeksizin Hazine'nin verdiği görevler nedeniyle oluşmuş olanlardan düşülmesi, bu işlemi Ticaret Bakanlığı'nın yapması; hesaplamanın ise Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılması hükmü yer aldı.

Pamukkale’de Lavanta Bahçelerinde Coşkulu Kutlama Pamukkale’de Lavanta Bahçelerinde Coşkulu Kutlama

Maddenin gerekçesinde de ithalattan kaynaklanan borçların da dahil olduğu belirtildi. BOTAŞ’ın Rusya’dan  yaptığı doğalgaz ithalatı nedeniyle borçlandığı ve bu borcun ödemesinin de 2022’de ertelendiğine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Madde gerekçesinde, BOTAŞ’ın sübvansiyonlu gaz satması nedeniyle nakit yönetiminde zorlandığı da belirtildi.

Madde gerekçesinde, “Şirketin nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen doğal gaz ithalatından kaynaklanan Şirketin ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçlarının Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları idareler tarafından Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Kamuda taşıt ve iş makinalarının hızlı bir şekilde satışının gerçekleştirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendiriliyor.  

Sanayi ve  Teknoloji Bakanı ile yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar kapsamında  Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan yatırımcılar arasında imzalanan ve yatırım teşviklerine ilişkin hükümler içeren yatırım sözleşmelerinin, yatırım teşvik belgelerine istinaden uygulananlara benzer şekilde damga vergisinden istisna tutulacak.

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan, motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenlerin motor silindir hacmi ve matrah eşiklerine göre ÖTV oranları teklifle yeniden belirleniyor.

Kanun teklifine göre;  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listeye 87.03 G.T.İ.P. numaralı sırasının “-Diğerleri” satırında yer alan

“--Sadece elektrik motorlu olanlar” alt satırından önce gelmek üzere karşılarında gösterilen oranlarıyla birlikte eklenen alt satırlar şöyle: "

-- Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, birleştirilmiş sadece elektrik menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan

--- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

       

---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

        30

---- Diğerleri

        60

--- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 1800 cm³'ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

       

        70

Vergi Paketi haftaya Meclis'e sunulacak

Yasa teklifini Meclise sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin sorusu üzerine vergi paketi üzerindeki çalışmaların önümüzdeki hafta nihayete ereceğini belirterek, daha önce de açıkladıkları gibi asgari kurumlar vergisi, asgari gelir vergisi, istisnalar, muafiyetler konusunda bir çalışma yürütüldüğünü, teklifin gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulacağını belirtti.

Editör: Tahir Aygün