Denizli Haber - Ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığ'ından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Mevcut araçların ek MTV’si, iki eşit taksit şeklinde ödenecek. İlk taksitin 31 Ağustos, ikinci taksitin ise 30 Kasım gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV ödemesi, GİB’in internet sitesinden, veznelerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve mobil bankacılık kanalları ile ATM’leri üzerinden ödenebilecek.

EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.

EK MTV’YE KARŞI DAVA AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ek MTV ödenecek ve aynı zamanda dava açılacaksa, Ödeme yapılırken “ihtirazi kayıt” konulması faydalı olabilir. Açılacak davada yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması, tahsil ve özellikle haciz işlemlerinin durdurulması bakımından gerekli. Vergi mahkemesinden AYM’deki sürecin beklenmesi de talep edilebilir.

Editör: Tahir Aygün