Denizli Haber - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde etkili olan Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Ölüm olaylarının yaşandığı veya yıkılan binalarla ilgili olarak numune alma çalışmalarına devam ediliyor. 1. Derece deprem bölgesinde bulunan Denizli’de de yapıların belirlenen şartlara uygun olarak yapılmasının, kaliteli malzeme ve kaliteli işçiliğin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Avukat Tamer İm, binanın temelinden, yapımına, kullanım süresi boyunca mal sahibinden, müteahhidine, yapı denetim şirketlerine kadar herkesin sorumlu olduğunu söyledi. Olası bir deprem felaketinde yapıların yıkılması, ölüm olaylarının yaşanması nedeniyle şikayet olmasa bile cezai sorumluluğun başladığını hatırlatan Avukat Tamer İm, “Deprem nedeniyle yapıların yıkılması ile ölüm ve yaralanmalar meydana gelirse yapı sahibi, müteahhit, fenni ve yapı denetim sorumlularının şikayet aranmaksızın cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Fenni sorumlular; yapının mevzuata, imar planına, ruhsat ve projelerine aykırı yapılmasını belirlediklerini yapıya onay vermeksizin ilgili belediyeye bildirmeleri gerekir. Yapı sahibi ve müteahhit de yapının yapımına başlanmasından itibaren bitimine kadar yürürlükteki mevzuata göre ve dikkat özen içerisinde uygun inşaatı yaptırmaktan sorumludurlar. Bu sorumlularının ülkemizin deprem coğrafyasında bulunması ile yaşanan felaketlerin ağırlığı dikkate alınarak belirlenmesi elzemdir” dedi

AYRI AYRI DEĞERLENDİRİLİR

Yaşanan deprem felaketinde yıkılan, ağır hasar gören, can ve mal kayıplarına neden olan binaların ayrı ayrı değerlendirilmesinin hukuk ve hakkaniyet açısından en uygun olan yöntem olduğunu hatırlatan Avukat Tamer İm, “Elbette her bir yapı ve olay açısından ayrı ayrı değerlendirme yapılması hukuka ve hakkaniyete uygun olandır. Bu kişilerin cezai sorumlulukları yanında hukuki sorumlulukları da vardır. Yani bu kişiler maddi ve manevi tazminat istemlerinin de muhatabıdırlar. Bu sorumluluk 5 yıl olmakla birlikte ağır kusur olması nedeniyle 20 yıldır. Ancak ceza zamanaşımı süresi de geçerli olacaktır. Ayrıca bu kişilerin hukuki sorumluluklarının yanında idarenin de yapının ruhsat verilmesi, inşası ve kullanım izni vermesinde hizmet kusuru olarak değerlendirilip sorumluluğu yoluna gidilebilir.” Dedi

DEPREM OLMADAN TEDBİR ALIN

Denizli gibi Türkiye’deki 30 dan fazla 1. Derece deprem bölgesinde yer alan illerde deprem felaketi yaşanmadan gerekli tedbirlerin alınmasının insan hayatı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Avukat Tamer İm, “Denizli de deprem bölgesinde olmasını dikkate aldığımızda deprem olmadan önce tedbirleri almak gereklilik olmuştur. Yapılarımız üzerinde teknik bilirkişi incelemesi yaptırarak yapımızın durumunu belirlemek, gerekli önlemleri almak mümkün. Keza varsa ayıp nedeniyle sorumlulara karşı talepte bulunulabilir. Şunu da belirtmek gerekir kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların tespiti ile gerekli önlemlerin alınması da mümkün. Kentsel dönüşüm bireysel olarak her bir yapı için işletebilecek bir kurum olduğu gibi bölgesel olarak da yapılabilir. İlgili belediyelerimizin bu konuya el atması ve bölgesel bazda riskli yapı olup olmadığının belirlenmesi çalışmalarını yaparak riskli alanların olması halinde de kentsel dönüşüm kapsamında insanımızı hiç bir şekilde mağdur etmeden ve kesin ve kalıcı çözümler bulması çağrısında bulunuyorum. Allah bu tür afetlerden bizi korusun, böyle acılar yaşatmasın ” Dedi.

Editör: Tahir Aygün