Denizli haber - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 7 Temmuz 2022 tarihinde, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, yabancı para (YP) nakdi varlıkları 10 milyon TL'yi aşan bağımsız denetime tabi şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar vermişti.

BDDK, bugün yaptığı açıklamada, söz konusu karar kapsamında, belgelerin süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi, belirlenen sınırlamalara uyulmaması veya bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, eksiklikleri gidermeleri halinde kredi kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kararlar uyarınca; belgelerin süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, kredi kullandırılan tarihler itibarıyla durumlarının bahse konu Kurul kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini veya bağımsız denetime tabi olmadığını belgelendirmeleri; belirlenen sınırlamalara uymamaları veya bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, mevcut durumda bahse konu aykırılıkları gidermiş olmaları, belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri ve bu durumları belgelendirmeleri kaydıyla Kurul kararları uyarınca belirlenmiş olan kredi kullandırım sınırlandırmalarının söz konusu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Editör: Tahir Aygün