Denizli haber - Kılıç, TİHEK'in insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele ve ulusal önleme olmak üzere üç temel alanda faaliyet gösterdiğini ifade etti. Özellikle cinsiyet, siyasi görüş, engellilik durumu ve medeni hal gibi temellerde ayrımcılık başvurularını kabul ettiklerini söyledi. TİHEK'in bu alanda karar organı olarak incelemeler yaptığını ve karar verdiğini vurgulayan Kılıç, ayrımcılık tespit edilirse 90 bin TL'ye kadar para cezası uygulama yetkilerinin bulunduğunu belirtti.

Kılıç, özellikle medeni hal temelinde yapılan ayrımcılık örneklerine odaklandıklarını ve ev kiralamalarında yaşanan ayrımcılık durumlarına karşı ciddi yaptırımlar getirdiklerini ifade etti. Emlakçıların da ayrımcılık yapmamaları ve eşitlik ilkesine uymaları için eğitim seminerleri düzenlediklerini aktardı.

Başkan Kılıç, özellikle deprem sonrasında yaşanan kiralama sorunlarına da değindi. Depremden sonra bölgede artan kira artışlarına bağlı olarak insan hakları ihlalleri yaşandığını ve bu konuda da raporlama yaptıklarını belirtti.

2023 yılında TİHEK'e gelen başvurular hakkında da bilgi veren Kılıç, başvuruların çoğunluğunun mahkumlar tarafından yapıldığını açıkladı.

Editör: Tahir Aygün