Denizli Haber - Boyacı, Orta Vadeli Programın Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve temel makro göstergeleri belirlediğini ifade etti. Programın dört temel amacını şu şekilde sıraladı: afet sonrası toparlanma, makro ekonomik istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, büyüme ve istihdamın artırılması, sosyal adaletin güçlendirilmesi. Bu hedeflerin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Boyacı; “Orta Vadeli Program'ın hazırlanma aşamasında iş dünyası temsilcileri olarak MÜSİAD ve diğer STK'ların görüş ve önerilerini dikkate alarak etkin bir istişare mekanizması işleten; başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin diğer bütün paydaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ayrıca, programda belirtilen üç temel politika aracının (mali disiplin, para politikası ve yapısal dönüşümler) ülkenin ekonomik istikrarını ve büyümesini destekleyen önemli unsurlar olduğunu belirtti. Özellikle yapısal reformların, orta vadede somut sonuçlar doğurmayı hedeflediğini ve aynı zamanda kısa vadede beklentilerin iyileştirilmesini amaçladığını vurguladı.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı çerçevesinde gereken adımları atacağına inandıklarını belirterek, Orta Vadeli Programın uygulanmasıyla Türkiye ekonomisinin daha istikrarlı bir büyüme trendine gireceğini ve sosyal adaletin sağlanması yolunda önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade etti.

OVP kapsamında 2023 yılı için belirlenen enflasyon tahmininin %65,0'le hem hane halkı hem ve şirketler nezdinde piyasa gerçeklerine uygun bir seviyeye çekilmesini, oldukça olumlu karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadeleyi önceliklendiren ekonomi politikalarının uygulanmasıyla birlikte, fiyatlar genel düzeyinde normalleşme yaşanacağına ve program sonunda %8,5'lik hedefin tutturulacağına inanıyoruz.

Programa odaklanan bir iş insanı olarak, iş dünyası olarak hedeflerin gerçekleştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları farkında olduklarını ve ekonomiye katma değer sağlayan işletmeler olarak programın hedeflerine ulaşılması için aktif bir rol oynamaya hazır olduklarını söyledi.

Sonuç olarak, Orta Vadeli Programın Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma yolunda atılacak önemli adımları belirleyen bir yol haritası olduğunu vurguladı ve iş dünyasının bu hedeflere ulaşılmasına destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Editör: Tahir Aygün