Denizli Haber - İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Bu değişikliklerle Çameli İlçesi, mevcut durumuna göre bir sınıf yükseltilerek 5. sınıftan 4. sınıfa alındı.

Yeni düzenleme ile birlikte, 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin eklerinde bulunan ilçe sınıf cetveli (EK: II) ile Coğrafi Bölgeler Cetveli (EK: III) üzerinde çeşitli değişiklikler yapıldı.

Buna göre, bazı ilçelerin sınıf seviyeleri değiştirildi. Örneğin, Muş'un Hasköy ilçesi 6. sınıftan 4. sınıfa, Nevşehir'in Ürgüp ve Avanos ilçeleri 3. sınıftan 2. sınıfa, Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçeleri 6. sınıftan 5. sınıfa yükseltildi. Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi ise 4. sınıftan 6. sınıfa düşürüldü.

Bunun dışında coğrafi bölgelerde de düzenlemelere gidildi. Bayburt, Gümüşhane, Kahramanmaraş ve Malatya gibi iller ile Hatay iline bağlı birçok ilçenin coğrafi bölgeleri değiştirildi.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği önemli değişikliklere tabi tutulmuş oldu. Bu değişiklikler, ilçelerin ve bölgelerin yönetimsel yapılanmasını etkileyecek nitelikte olduğu için ilgili bölgelerdeki idari süreçlerde de değişikliklere yol açabilir.

Editör: Tahir Aygün