Denizli Haber - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar BİÇER KARACA, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak kırtasiye ve giyim malzemelerinden alınan yüzde 10’luk KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Anayasa’nın 42’nci maddesine göre kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağının altını çizen BİÇER KARACA, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

SOSYAL DEVLETİN EN ÖNEMLİ İLKESİ: PARASIZ EĞİTİM

Sosyal devletin en önemli ilkelerinden biri olan parasız eğitim ilkesinin yerine eğitimin ticarileştirilmesi, eğitime engellerin artması dar gelirli aileler için ekonomik sosyal hak ihlalleriyle günden güne zorlaşması, okul masraflarının karşılanamaması ve derin yoksulluk nedeniyle baş başa bırakılmaktadır.

OKULDA OLMASI GEREKEN 280 BİN 743 ÇOCUK EĞİTİM SİSTEMİNİN DIŞINDA

2023 Bütçe görüşmelerinde dönemin Milli Eğitim Bakanı, ilkokullarda 11 bin 654, ortaokullarda 28 bin 421, liselerde 240 bin 668, toplamda ise 280 bin 743 öğrencinin eğitim sisteminde bulunmadığı, kayıt dışı olduğunu açıklamıştır. 6-18 yaş grubu için zorunlu eğitim uygulayan bir ülkede bir çocuğun sistemin dışında kalması kabul edilemez iken toplamda okulda olması gereken 280 bin 743 çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır.

KAÇ ÖĞRENCİYE KIRTASİYE YARDIMI YAPILDIĞI BİLİNMİYOR

Okula devam eden öğrencilerin en temel gereksinimlerini kırtasiye ile giyim ve gıda oluşturuyor. Kamunun kaynaklarından kaç öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığı ise kamuoyu ile paylaşılmıyor. Ülke genelinde iğneden ipliğe her mal ve hizmette artan enflasyon oranlarından, kırtasiye ve giyim ürünleri de geçen yıla göre resmi rakamların üzerinde artış gösteriyor.

DOLAYLI VERGİLER ARTARKEN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

KDV ve diğer dolaylı vergilerin gündemde daha fazla yer bulması, alım gücünün düşmesi ve ekonomik krizin toplumun geneline yayılması ile doğrudan ilintilidir. Ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün düşmesinin yanında, özellikle dar gelirli aileler oldukça zorlu ekonomik koşullar arasında çocuklarını okula gönderirken zorlanmakta, okullaşma oranları artıyor gibi görünse de eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuk sayısı güne artmaya devam etmektedir.

Editör: Tahir Aygün