Denizli Haber - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, bir süredir Denizli’nin gündeminde yer alan Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri’nde yapılması planlanan Dijital Müze’yi TBMM gündemine taşıdı. Arpacı, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ile Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ile birlikte çalışarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

PAMUKKALE, SON DERECE HASSAS DOĞAL YAPILARDAN OLUŞUYOR

CHP’li Arpacı, önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Pamukkale, eşsiz travertenlerinin oluşturduğu beyaz terası ve turkuaz renkli havuzlarıyla dünyanın en tanınmış doğal güzelliklerinden biridir. Antik Hierapolis kenti üzerinde kurulu olan Pamukkale, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları barındırır ve bizlere tarihi değeri yüksek bir kültürel mirastır. Pamukkale'nin travertenleri ve jeotermal kaynakları, son derece hassas doğal yapılardır. Turizm faaliyetleri ve kontrolsüz kalkınma, bu ekolojik denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecektir.

PAMUKKALE'NİN ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI GEREKİYOR

Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alması, Pamukkale'nin uluslararası düzeyde korunması gereken bir çevre olduğunu göstermektedir. Buna rağmen korunması gereken Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri’nde Dijital Müze binasının yapılmak istendiği, bununla ilgili çalışmaların olduğu, Mimarlar Odası tarafından yapılan çalışmayla ilgili yürütmeyi durdurma istekli iptal davası açıldığı bilinmektedir. Tarafıma da yansıyan bu konu üzerine, dijital bir müzeye karşı olunmadığı gibi kent merkezinde veya Pamukkale yolu üzerinde müze alanı olarak ayrılan alana yapılmasının daha doğru olacağı ifade edilmiştir. Pamukkale (Hierapolis) Ören yerinde yapılmak istenen Dijital Müze ile ilgili sorularımın tarafınızdan yanıtlanarak kamuoyunun aydınlatılmasını dilerim.

ARPACI, PROJEYLE İLGİLİ BİLGİ İSTEDİ

CHP’li Arpacı, önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şu soruları yöneltti;

1-      Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri’nde yapılması planlanan proje ne zaman hazırlanmıştır? Projeye Bakanlığınız ve/veya bağlı kuruluşlarınızdan onay verilmiş midir?

2-      Projenin başlangıç ve bitiş tarihleri nelerdir? Projenin bedeli nedir? İhalesi yapılmış mıdır? Yüklenici firma kimdir?

3-      Bakanlığınız tarafından proje hakkında yüklenici firmaya verilen bir hibe/teşvik var mıdır? Varsa bedeli nedir?

Alkol Kararı Yargıya Taşındı Alkol Kararı Yargıya Taşındı

4-      Projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonucu nedir? Yapılmamışsa nedeni nedir?

5-      Pamukkale'nin travertenleri ve jeotermal kaynakları, son derece hassas doğal yapılar olmasına rağmen, projenin burada yapılmasına nasıl müsaade edilmiştir?

6-      Bölge sakinleri tarafından projeye karşı olmadıkları fakat proje yerinin doğru olmadığı ifade edilmektedir. Bakanlığınıza bu konuda sözlü/yazılı bir talepte bulunulmuş mudur? Bu talep karşısında verilen yanıt/yapılan işlem nedir?

7-      Projenin kent merkezinde veya Pamukkale yolu üzerinde müze alanı olarak ayrılan alana/başka bir yere yapılması düşünülmekte midir? Bununla ilgili bir fizibilite çalışması yapılmış mıdır?

8-      Projenin kent merkezinde yapılmasıyla ilgili Pamukkale Belediyesi’nden bu konuda bir görüş istenmiş midir?

9-      Projenin kent merkezinde yapılmasıyla birlikte bölge esnafının da ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunulacağı düşünülmektedir. Bununla ilgili bir etki analizi yapılmış mıdır?

10-  Bina yapılmak istenen alan 1/25.000 ölçekli nazım imar planında ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI İÇİNDE YER ALDIĞI BİLİNMEKTEDİR. Özel çevre koruma alanı içinde yer alan bu alan mutlak korunacak alan içinde yer almaktadır. Buna göre 1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile yapılmak istenen değişiklikler arasında uygunluk denetimi yapılmış mıdır?

11-  Yer Seçimi açısından Dijital deneyim müzesinin tam ören yerinin ortasında bulunarak ziyaretçi sayısını arttıracağı düşünülmüş olmakla, seçilen yerin emsal teşkil edeceğinden bu ve başka ören yerlerinin geleceğinin tehlikeye girebileceği,  ayrıca “demonte” edilebilir bile olsa yapılaşmaya yol açmış olunacağından Hierapolis’in hızlıca “Tehlikede Dünya Miras Alanı” kategorisine girebileceği, yıllar önce harabelere ve travertenlere zarar veren oteller kaldırıldıktan sonra yeniden yapılaşmanın önünün açılacağı düşünülmüş müdür?

12-  Statik açıdan kısmen ya da tamamen toprağa gömülecek betonarme pabuçlar, büyük ağırlıkları ve üzerinde taşıyacağı büyük çelik yapının ağırlığı ile toprağın altında bulunduğu raporlarla belirtilen arkeolojik kalıntılara zarar vermekle kalmayıp onların gün yüzüne çıkarılması, mümkün olmayacağına ve yaklaşık 2.500 m2. yapının kütle ağırlığının altındaki toprak yüzeye sabitlenmeden ayakta durması mümkün olmayacağı, dolayısıyla toprakla bina ilişkisinin, toprak altındaki tüm arkeolojik kalıntılara zarar verebileceği düşünülmüş müdür?

13-  Yapılacak müzenin  insan trafiğine neden olacağı ve yapı içinde yer alacak kafeterya, tuvalet, mutfak vb. bölümlerinin üreteceği her tür atık ve kanalizasyonun antik alan ve travertenler içinde çevreye zarar vermeden tahliyesi nasıl sağlanacaktır?

Editör: Tahir Aygün