Denizli Haber - Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, "Sanayicimizin imalat noktasında temel girdilerinden olan enerji kalemlerinde meydana gelen tarife indirimlerinin üretime olumlu yönde etki yapmasını bekliyoruz. Sanayicimizden uzun zamandır aldığımız geri bildirimler, enerji fiyatlarındaki artışların, üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığı ve üretime negatif etkisi olduğunu yönündeydi. Son dönemde firmalarımızın cirolarında artıştan söz etmek mümkün; lakin enerji fiyatlarının geçtiğimiz dönemlerdeki seviyeleri işletme sermayelerimizin mali yükümlülüklerini ağırlaştırmıştır. Sanayi doğalgazından örnek vermek gerekirse, sanayi abone grubu fiyatları devlet yetkililerimiz tarafından açıklanan son indirimden sonra hedef pazarlarımızdan olan Avrupa ile aynı seviyelere gelmiştir. Doğalgaz ve elektrik tarifelerindeki indirimlerin, fiyatların genel seviyesinin düşmesinde katkı sağlayacağını, özellikle de Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artış hızını yavaşlatacağını öngörüyoruz. Enerji noktasında devreye alanın hibrit yatırımların daha fazla desteklenmesi, orta ve uzun vadede enerji fiyatlarının sanayicimizin istediği makul seviyelere gelmesine katkı sağlayacaktır. Üretimde en önemli girdi maliyetinin enerji olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işletmelerimizin mali yükünü giderek ağırlaştıran enerji girdilerinin, hedef pazarlarımız ve potansiyel rakiplerimiz olan ülkelerin tabi olduğu makul seviyelere düşürülmesi ve bu seviyelerde sabitlenmesi üretim ve ihracattan beslenen sürdürülebilir büyüme için büyük önem arz etmektedir. Enerji fiyatlarının dolar bazında düşük seviyelerde sabitlenmesiyle sermayelerimizde oluşacak rahatlamayı, dünyanın gündeminde olan," Yeşil Dönüşüm" ve "Dijital Dönüşüm" gibi konu başlıklarına işletmelerimizi hazır hale getirmek için kullanmalıyız.” ifadeleri ile sözlerini noktaladı.

                                                                                                                               

Editör: Tahir Aygün