Denizli Haber - Dahilde İşleme İzin Belgesi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemeleri gibi girdilerin gümrük muafiyeti, kdv muafiyeti ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesini ve yerli alımını sağlayan belgedir.

Firmaların girdi maliyetlerini azaltarak ihracatı artırmak, uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla kullanılan belgenin alımı için şartlar, belge süreleri ve taahhüt kapatma işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılarına “Akademi Girişimci” kapsamında yer verildi.

Eğitimde; dahilde işleme rejimi şartları ve işleyişi, dahilde işleme rejiminde teminat ve vergi uygulamaları, dahilde işleme rejimi avantajları, cezai durumlar, gümrüklerde temsil hakkı, gümrük idaresine bilgi ve belge verme yükümlülüğü, süre ve ek süreler, özet beyan, fikri ve sınai haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ve işlemleri, gümrük işlemleri için gerekli evraklar, ambar bekleme süreleri ve süre uzatımı, tasfiye, ordino, küşat ve elleçleme işlemleri, eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması, bağlayıcı tarife bilgisi / tarife bilgisi hakkı, yeniden ihracat ve imha ve terk gibi konu başlıkları üzerinde duruldu.

DENİB AKADEMİ bünyesinde hayata geçirilen AKADEMİ GİRİŞİMCİ, AKADEMİ PROFESYONEL, AKADEMİ JUNIOR ve AKADEMİ MASTER çerçevesinde gerçekleşecek olan eğitim faaliyetlerimizden haberdar olmak için web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Denizli’nin Sarı İncisi İhracatta Türkiye Birincisi Denizli’nin Sarı İncisi İhracatta Türkiye Birincisi

 

Editör: Tahir Aygün