DENİB Akademi’den Şirketler İçin Etkili LinkedIn Kullanımı ve Yönetimi Eğitimi DENİB Akademi’den Şirketler İçin Etkili LinkedIn Kullanımı ve Yönetimi Eğitimi

Denizli Haber - Tedarikçiden müşteriye kadar bir ürünün üretim yolculuğunu izleme, ayrıca malzeme ve bilgi akışında yer alan her prosesi dikkatli bir şekilde inceleme ve israf kaynaklarını görmenin en etkili yollarından biri olan “Değer Akış Haritalama (VSM)” kısaca bir süreçteki bütün adımları belgeleyen bir akış şeması olarak tanımlanıyor. İsrafı, verimsizliği, katma değeri olmayan işleri ve süreçleri keşfetmek için etkili bir yöntem olarak değerlendirilen “Değer Akış Haritalama (VSM)”, üretim süreçlerini iyileştirmek, işletmelerin kaynaklarını katma değer oluşturacak işlere yönlendirmek, israfı azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak, tedarik ve teslim sürelerini kısaltmak, kaliteyi ve verimliliği artırmak, sonuç olarak tüm sistem akışını iyileştirerek sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek tüm sektörlerimizde faaliyet gösteren işletmelerimiz için kritik önem taşıyor.

DENİB Akademi eğitim programında; yalın düşünce ve 7 temel israf konularına değinilerek değer ve değer akışı kavramları, akış, semboller ve haritalandırma yöntemleri, mevcut durum analizi ve değer akış haritalandırması gibi konuları anlatırken, örnek değer akış haritalama çalışması üzerinden pratik uygulaması da yapıldı.
DENİB Akademi bünyesinde detaylı bir şekilde yıl boyunca devam edecek olan eğitim faaliyetleri çerçevesinde 13 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi platformda “Dijital Dönüşümün Yeni Bileşenleri” eğitimi gerçekleşecek.