Denizli Haber - Eğitmen Nuray Üçüncü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında; giriş, kapsam, atıf yapılan standard ve dokümanlar, terimler ve tarifler, kuruluşun bağlamı, liderlik, planlama, destek, operasyon, performans değerlendirme, iyileştirme, atık yönetimi, sınıflandırma ve bertaraf yöntemleri, risk değerlendirme, ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 ile ilişkilendirme, acil durum planlama, çevre mevzuatı ve firma uygulama örnekleri konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

İlginin yüksek olduğu eğitim programında; standartların nasıl sağlanacağı, firmada bu yapının nasıl oturtulacağı, süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesinin nasıl yapılacağı, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, farkındalıkların kazandırılması, uygulanabilirliğinin sağlanması ve dokümantasyonun oluşturulması gibi kalite süreçleri katılımcıların soru ve cevap bölümleriyle interaktif bir şekilde tamamlandı.

DENİB Akademi bünyesinde kapsamlı bir şekilde yıl boyunca devam edecek olan eğitim faaliyetleri çerçevesinde 30 Mart 2023’te “Şirketler İçin Etkili LinkedIn Kullanımı ve Yönetimi Eğitimi”  gerçekleşecek.

 

Editör: Tahir Aygün