Denizli haber - Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün öncülüğünde ve toplantı salonunda "TS En ISO 14046 su ayak izi eğitimi" Rever Akademi Kurucu Ortağı Ömer Çağlar sunumu ile gerçekleştirildi. TS EN ISO 14046 su ayak izi standardı prensipler, gerekler ve kılavuz hakkında temel bilgilendirmeyi sağlamak ve su ayak izi envanter analizi, su ayak izi etki değerlendirmesine ilişkin gerekli becerileri kazandırmak hedefiyle gerçekleştirilen eğitim 2 gün sürdü. İklim değişikliği ve su tüketimi hakkında genel bilgilerin verildiği ilk gün eğitimlerinde, terimler ve tanımlar, TS EN ISO 14046 standart prensipleri, raporlama sınırları, su ayak izi envanter analizi ve pratik çalışma (YDD akış diyagramı, fonksiyonel birim, su ayak izi envanter analizi) yapıldı. Su ayak izi etki analizi konusu ile başlayan ikinci gün eğitimlerinde ise pratik çalışma 2 (su kıtlığı ayak izi hesaplaması), sonuçların değerlendirmesi, pratik çalışma 3 (su ötröfikasyonu ayak izi, su ekotoksisite ayak izi hesaplaması), su ayak izi kısıtları, su ayak izi raporlama, su ayak izi kritik gözden geçirme ve pratik çalışma 4 (su ayak izi sonuçlarının yorumlanması) ile devam etti.

Dünya Bankası Destekli DOSB Arıtma Tesisi Projesi Katılım Toplantısı Yapıldı Dünya Bankası Destekli DOSB Arıtma Tesisi Projesi Katılım Toplantısı Yapıldı

Suyun ortak geleceğimiz olduğunu, onu iyi kullanmanın ve korumanın hepimizin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, “Nüfus artışı ve hızlı sanayileşme ve benzeri faktörler son yıllarda su tüketimini artırmış ve tatlı su kaynaklarının hızlı bir şekilde kirlenmesine neden olmuştur. Bu nedenle su kaynaklarının korunması ve su tüketiminin azaltılması için bireylere ve kurumlara büyük görev düşmektedir. Aksi takdirde yakın gelecekte küresel su krizleri meydana gelebilir. Bunun için toplumun her kesiminin bu konudaki farkındalığı artırılmalı ve bilinçli su tüketimi teşvik edilmelidir” dedi.

ISO 14046 ve su ayak izi eğitimlerinin özellikle kurumlara bu konuda yol göstermekte olduğuna vurgu yapan Ahmet Taş, “Daha düşük su ayak izine sahip ürün, hizmet ve süreçler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Su ayak izi eğitimi, kuruluşların etkin bir çevre yönetimi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamakta ve farkındalığını artırmaktadır. Bu çerçevede ISO 14046 eğitimlerinin, kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikaları için çok önemli girdiler sağladığını söyleyebiliriz. Su ayak izi, kullandığımız ürünlerin ve hizmetlerin üretim ve tüketim süreçlerinde doğrudan veya dolaylı olarak sarf edilen toplam su miktarının ölçüsüdür. Kullandığımız ürünler ve su israfı ile artan su ayak izimizi, suyu verimli kullanarak tasarruf yapmanın yanı sıra çevre dostu ürünleri tercih ederek azaltabilir ve geleceğimizin suyunu kurtarabiliriz. Kurum içinde sürdürülebilirlik farkındalığını artıran bu tarz eğitimleri düzenleyerek firmalarımıza ürün, hizmet ve süreçlerden kaynaklı su tüketiminin etkin bir şekilde azaltılmasına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz. Firmalarımız bu eğitime katılarak uzun vadede su ayak izini nasıl düşürebileceğini ve piyasaya nasıl daha çevreci ürünler sunacağını öğrenmektedirler" ifadelerini kullandı.