Denizli Haber - Denizli Tabip Odası, Sarayköy’de jeotermal sondajı sırasında yaşanan kaza nedeniyle kaynağını kontrolsüzce dışarı püskürten kuyunun neden olabileceği halk sağlığı tehdidi nedeniyle acil önlem talep etti. Yapılan yazılı açılamada bölge sakinlerinin ve sorumluların acil önlem alması gerektiği kaydedildi.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

Patlamaların yaşandığı bölgeden uzak durun çağrısı Patlamaların yaşandığı bölgeden uzak durun çağrısı

Açıklamada halk sağlığı uzmanlarının önerileri şu şekilde sıralandı:

* Tek sağlık bakış açısı ile halk sağlığının, hayvan sağlığının, bitki sağlığının ve her birinin yaşamını sürdürdüğü yapılı çevrelerin sağlığının korunması, önleme, erken uyarı ve erken tanı esas olmalıdır.

* Epidemiyolojik çalışmaların prensipleri uygulanmalı,

* Neden sorusuna cevap bulunmalı,

* Çevreye yayılan tehlike unsuru tespit edilmelidir(su, gaz ve diğer ortama yayılanlar).

* Tehlikenin yaratacağı etki ölçülmeli ve gelecekte oluşturabileceği etkiler açısından tahminler, projeksiyonlar yapılmalıdır.

* Bölgede tehlikeye maruz kalan nüfus (insan, hayvan, bitki ve çevresel oluşumlar) belirlenmeli,

* Bu nüfusun etkilenebilirliği (hassasiyet düzeyi ve farkındalık, önlem almış olma gibi uyum kapasiteleri) ölçülmeli,

* Gerçek risk tahmini yapılmalıdır.

* Kümülatif etki araştırılmalı (Sadece patlamanın yarattığı etki değil, ortama salınanların ortamda daha önce var olan etkenlerle birlikte etkisinin ölçülmesi. Örneğin; ani ve sürekli gaz çıkışı ortamda bulunan mevcut hava kirliliği parametreleri ile ne düzeye çıktı? Yayılan su tarım arazilerinde kullanılan pestisit ile birleşip yer altı ve yüzeysel sulara, kuyulara etki etti mi? Gibi)

* Jeotermal sektörü ve sağlık sektörü birlikte ortak araştırma ve/veya çalışmaya başlamalıdır.

* Tesis yakınında ve kontrol bölgelerinde seçilen örnek nüfuslar izlenmeye başlanmalı, periyodik jeotermal-sağlık ilişkisi raporlanmalıdır.

* Bölge-şehir-mahalle düzeyinde «sağlığın jeotermal enerji belirleyicileri» başlığıyla parametreler belirlenip, insan, hayvan, bitki ve yaşam alanları izlemeye alınmalıdır.

* Denizli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun gündeminde bu konu tartışılmalı ve halka yönelik resmi bilgilendirmeler, gerekiyorsa uyarılar yapılmalıdır.

Editör: Tahir Aygün