Denizli Haber - Bugün, Türkiye genelinde 81 ilde veteriner hekimler tarafından iş bırakma eylemi ve basın açıklaması düzenlendi. Denizli kentinde ise yaklaşık 280 veteriner kliniği faaliyetlerine ara verdi. Denizli Veteriner Hekimleri Odası'nın çağrısı üzerine, üyeler Candoğan Parkı'nda toplandı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 81 ildeki basın açıklamasında konuşan Denizli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Fevzi Ölmez, "Bugün burada, kutsal gördüğümüz mesleğimizi icra ederken maruz kaldığımız ve dayanılmaz boyutlara ulaşan şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere sesimizi duyurmak amacıyla bir araya geldik. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ilin temsilcisi olan 56 Veteriner Hekim Odası'nın yöneticileri ve üyeleri olarak, ülke genelinde bu basın açıklamasını eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

Veteriner hekimlik mesleğinin stratejik önemine vurgu yapan Veteriner Hekim Özlem Küçükkepeci İnce, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere yetkililere seslendi. İnce, "Pandemiler, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla mücadelede veteriner hekimlerin rolü hayati önem taşıyor. Ülkemizin bu zorlu süreçleri en az zararla atlatması için, veteriner hekimlerin can güvenliği ve iş güvencesi sağlanmalı, kamu sektöründeki veteriner hekimlik otoritesi güçlendirilmeli ve özlük hakları iade edilmelidir. Ancak, maalesef bizler linç ediliyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Bu durum sadece bizi değil, aslında halk sağlığını da tehlikeye atıyor. Yaşananlar bizi yıldırmış ve bıktırmış durumda. Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi haklar veteriner hekimleri dışlıyor. Sağlıkta Şiddet Yasası'nda da veteriner hekimler göz ardı ediliyor. Meslektaşlarımız umutsuzluğa kapılıp mesleklerini bırakıyorlar, özellikle genç meslektaşlarımız yurtdışında iş arayışına giriyorlar. Veteriner hekimler, Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmeli, sağlıkta şiddetle mücadele kapsamında yer almalıdır. Şiddetin kaynakları ortadan kaldırılmalı, saldırılara karşı sıkı cezalar getirilmeli ve veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir" şeklinde konuştu.

Editör: Tahir Aygün