Denizli Haber - Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde ve Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek olan projede Denizli’de coğrafi işaret tescili almış 14 ürünün başvuru sahibi kurumlarından temsilci katılımcılara “Coğrafi İşaret Uluslararası Tescil Sistemleri ve Başvuru Formları” hazırlama eğitimi verilecek. Projenin danışmanlık hizmeti aşamasında ise “Uygulamalı AB Coğrafi İşaret Tescil Dosyası Örneği Oluşturma” danışmanlığı verilmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda, Denizli’ye ait birçok ürün uluslararası coğrafi işaret tescili alacak. Uluslararası alanda tescillenen coğrafi işaretli ürünler sayesinde, Denizli’nin gastroturizm alanında tanınırlığı sağlanırken turizm gelirinin de artacağı ön görülüyor.

Denizli’de coğrafi işareti alan ürünlerin uluslararası tescil başvurularına yönelik temel sorunlar belirlenerek ilgili kurumlar tespit edildi ve bu kurumların ihtiyaçlarına çözüm olmak üzere proje hazırlandı. Projede Türkiye’de tescil almış başvuru sahibi kurumların uluslararası alanda tescil süreçleri hakkında eğitim vermesi ve örnek başvuru dosyası hazırlanması yönünde danışmanlık hizmeti sağlaması planlandı. Bu faaliyet sonunda kurumlar kendi başvurularını yapabilecek yeterliliğe ulaşırken ilgili çalışanları da söz konusu alanda yeterli donanıma ve niteliğe ulaşacak. Böylece Denizli’de bu alanda yetkinlik kazanan kurumların çalışanları bir araya gelerek ortak çalışma yürütebilecek.

Denizli'de aramızdan ayrılanlar 28-05-2024 Denizli'de aramızdan ayrılanlar 28-05-2024

Projenin bir diğer hedefi ise eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda uluslararası tescil başvuruları yapılan ürünler, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından alternatif turizm faaliyetlerine dahil edilerek gastroturizm alanında Denizli’nin tanınırlığının arttırılacak olması. Kısacası Denizli Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlünde sağlanacak olan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda uluslararası alanda tescillenen coğrafi işaretli ürünler, Denizli’nin gastroturizm alanında tanınırlığını sağlayarak turizm gelirlerinin artmasına katkı sağlayacak.

Editör: Tahir Aygün