Denizli Haber - Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu(GESİFED); Aydın Girişimci Kadınlar Derneği (AGİKAD), Aydın Genç İş İnsanları Derneği (AYGİAD), Efeler Sanayici ve İş İnsanları Derneği  (EFESİAD) ev sahipliğinde öncelikle 6 Şubat depremlerinin yıldönümü olması sebebi ile GESİFED – Basın Mensupları buluşması organize etti, ardından Aydın, Denizli ve Muğla’lı İş İnsanlarının katılımları ile konferans gerçekleştirildi. Konferansta “Dijitalleşen İş Dünyası ve Yapay Zekanın Yükselişi” konulu sunumu ile Vispera Eş Kurucu ve Eş CEO’su Prof.Dr. Aytül Erçil ve “ İş Hayatında Linkedin” konulu sunumu ile Suit Your Job Kurucusu Aysu Bilgin yer aldı.

Gesi̇fed; Agi̇kad, Aygi̇ad, Efesi̇ad Ev Sahi̇pli̇ği̇nde Aydin’da Buluştu (8)

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü olması sebebi ile açıklamada bulundu; 

“6 Şubat 2023 yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yıldönümü.  Buradan, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Can kayıplarının acısını telafi etmek mümkün değil ama biz STK’lar olarak deprem sonrasında devletimiz ve yerel yönetimlerimiz ile hızlı ve etkili bir şekilde yaraları sarmak için dayanışmaya destek olduk.

Gesi̇fed; Agi̇kad, Aygi̇ad, Efesi̇ad Ev Sahi̇pli̇ği̇nde Aydin’da Buluştu (1)

Depremden etkilenen kentlerde kalıcı konutlar yapılıncaya kadar bölge halkının barınmanın yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak sürdürülebilir yaşam merkezleri kurmak üzere  TÜRKONFED, SEDEFED ve Habitat Derneği’nin “Ortak İş Birliği Platformu” çatısı altında hayata geçirdiği KASABA projesi kapsamında Hatay Samandağ’da 1.500 kişi kapasiteli yaklaşık 300 konteynerin yer aldığı yaşam merkezi oluşturuldu. GESİFED olarak da destek olduğumuz KASABA projesi, kamu, özel sektör, STK ve bireysel destekler ile büyütüldü.

Gesi̇fed; Agi̇kad, Aygi̇ad, Efesi̇ad Ev Sahi̇pli̇ği̇nde Aydin’da Buluştu (7)

Deprem, sadece can kayıplarına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapıyı da derinden sarsar. Yıkılan binalar, iş kayıpları, altyapı ve tarım arazilerinde oluşan hasarlar sonucunda büyüme, dış ticaret, finansal yapı ve üretiminde bozulma ve vergi kayıpları ekonomiyi olumsuz etkiler. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 6 Şubat depreminin maliyetini 103 milyar dolar ve bu tutarın, 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una ulaşabileceğini öngörmüştür. TEPAV’ın hazırladığı rapora göre deprem için 5 yıllık dönemde 150 milyar dolarlık finansman ihtiyacı öngörülmektedir. BETAM'ın raporuna göre, üretimin durmasının sadece geçici bir süreç olmayabileceği, aksine bölgeden telefon vericilerinden alınan verilere göre 4-5 milyon kişinin göç etmesinin uzun vadeli üretim kayıplarına neden olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra göç alan illerde konut ve kamu hizmetlerindeki talep artışının da ciddi olumsuz etkilere sahip olduğu da görülmüştür.

Gesi̇fed; Agi̇kad, Aygi̇ad, Efesi̇ad Ev Sahi̇pli̇ği̇nde Aydin’da Buluştu (3)

“Deprem felaketi, üretimin kaleleri olan fabrikalarımızın yıkılmasına, makinelerin zarar görmesine neden olurken altyapı ve üstyapı gibi ulaşımda yaşanan aksaklıklar da tedarik zincirlerinin kırılmasına yol açtı. Tüm bunlar deprem bölgesinin üretimini ve ihracat gücünü olumsuz etkiledi. Ülkemizde 2023 yılı ihracat hacmi, bir önceki yıla oranla yüzde 0,6 artarken deprem bölgesinde ise yaklaşık yüzde 13 daralma yaşandı. Bu da bölge ihracatında yaklaşık 2,8 milyar dolarlık kayıp yaşadığımız anlamına geliyor. Öte yandan aynı dönemde ülke genelinde ithalat hacmi yüzde 0,5 artarken deprem bölgesinde yaklaşık 5,4 milyar dolara denk gelen yüzde 23’lük daralma oldu. Bölgedeki ihracat ve sanayi yapısı önemli ölçüde tekstil ve demir-çelik sektörlerine bağlı. Bu anlamda deprem bölgesinde sanayi temelli bir daralma olduğunu; iş gücü eksikliği, altyapı ve finansmana erişim sorunları nedeniyle de milli gelir düzeyi ve ihracatta deprem öncesindeki seviyeye ancak 2026 yılı itibarıyla yeniden ulaşılacağını öngörüyoruz. “ dedi

Gesi̇fed; Agi̇kad, Aygi̇ad, Efesi̇ad Ev Sahi̇pli̇ği̇nde Aydin’da Buluştu (2)

Gerçekleştirilen basın toplantısında TÜRKONFED, GESİFED ve üye dernekler ile ilgili bilgi aktarıldı, yaklaşan GESİFED Genel Kurulu hakkında bilgiler verildi ve yeni ekonomik gelişmeler üzerine görüşüldü. Toplantı bitiminde değerli basın mensuplarının sektörüne dair sorunlarını, görüşlerini ve önerilerini dinleyip gerekli istişareler yapıldı ve karşılıklı gerçekleştirilen soru cevap ardından toplantı sonlandırıldı.

Editör: Tahir Aygün