Denizli Haber - TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; TBMM’ye 28. Yasama Döneminde çok sayıda düzenleme geleceğini, “Türkiye Yüzyılı”nın İlk Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin de Partili Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını katıldığı TV programında anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a eylem planlarının “işlevsizliği”ne atıfla adalet terazisini düzeltme çağrısıyla yanıt verdi:

EYLEM PLANLARI, BOZULAN ADALET TERAZİSİNİ DÜZELTMİYOR Adalet Bakanlığı’nın tozlu rafları eylem planları ile dolu sayın Bakan… Eylem planı yazmak, bozulan adalet terazisini düzeltmiyor. Tozlu rafları “süsleyen” eylem planlarını uygulayacak siyasi iradenin olmadığı, ülkemizin dört bir yanında yaşanan adaletsizlik, haksızlık ve hukuksuzluklarla tescillenmiş durumda…

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ROTASI DEMOKRATİK, LAİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR Asıl eksik olan eylem planları değil biz bunu yine Partili Cumhurbaşkanı tarafından masal anlatır gibi açıklanmış olan İnsan Hakları Eylem Planı’ndan biliyoruz. Bu ülkedeki adaletsiz düzene son verilmesi, yargı üzerindeki siyasi baskının sona erdirilmesi, milletin hak hukuk ve adalete olan güvenini sağlayacak somut adımların atılması, sorumluluğu olan siyasi iradenin önceliği olmak zorundadır. Ancak yazılanla yapılanlar arasındaki fark her geçen gün açılmakta; Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olma niteliğini örselemektedir.

YÜZÜNÜZÜ SARAYA, YÖNÜNÜZÜ TEK ADAMA ÇEVİRMEK YERİNE “TAHLİYELER” İÇİN ADIM ATIN Yüzünü Saraya, yönünü tek adam talimatlarına çeviren karar alıcılar olmak yerine Adalet Bakanı’nın anayasal görevlerini yerine getirme sorumluluğuyla hareket etmesi, samimiyet testinden geçmesini sağlayabilir.  Mesela Anayasanın amir hükümlerine rağmen Hataylı seçmenlerin iradesi olan Can Atay’ı derhal tahliye ermek, haber yapmak dışında, halkın haber alma hakkının gereğini yerine getirmek dışında hiçbir suçu olmayan Merdan Yanardağ’ı, denetimli serbestlik hakkı gasp edilen okurlarından ve evladından koparıp hapse gönderilen Barış Pehlivan’ı derhal tahliye ederek başlayabilirsiniz.

ÇARE SARAY DEĞİL, YEGANE ADRES TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Yaşanan hak gasplarının önlenmesi yönünde Adalet Bakanlığı’na büyük görevler düştüğünü hatırlatan TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca “Halkın sorunlarının çözümü için Sarayın talimatlarının çare olmadığı ortadadır. Yasamanın merkezi TBMM’dir, 600 milletvekilinin temsil ettiği her bir yurttaşımızın beklentisinin karşılık bulacağı adres TBMM’dir. Beklentilerin “lütuf” ile değil “TBMM iradesi”yle karşılanabilmesi ve yurttaşlarımızın haklarının teslimi için eylem planlarını işlevsizlikten kurtarmak da, TBMM’den çıkacak tekliflerin hayata geçirilmesini sağlamak yönünde tutum almak da Adalet Bakanı’na samimi önerimizdir.”

Editör: Tahir Aygün