Denizli haber - Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüme kaydettiğini belirten Başkan Kasapoğlu, “4. çeyrekte gayrisafi yurt içi hasıla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,9'luk büyüme kaydedildi.” dedi. Büyümeye sanayinin katkısının yüzde 3,3 olduğunun altını çizen Başkan Kasapoğlu, “Büyüme rakamlarının baş aktörünün, yüzde 10,3 yukarı yönlü katkıyla iç talep olduğunu hatırlatarak, ihracatta rekabetçiliğimiz her fırsatta altını çizdiğimiz enerji enflasyonu, döviz kuru ve diğer ek maliyetler sebebiyle kan kaybetmeye devam ediyor. Bu durum ihracata dayalı sürdürülebilir ve organik büyüme politikasından sapmamıza sebep olurken büyüme verilerine de negatif etki ediyor. Son çeyrekte ihracatın yüzde 3 düşüşü de bu durumun somut göstergesidir. İthalat ise yüzde 10,2 artış gösterdi; ihracatın düşüşü ve ithalatın artışı cari açık rakamlarına da yansımaktadır.” dedi.

Başkan Kasapoğlu, büyüme verilerinin yaşanan deprem felaketinin öncesindeki dönemi yansıttığını belirterek, “Milli gelirdeki payı yaklaşık yüzde 9,3  olan afet bölgesinin, imalat yapan işletmelerdeki hasar sebebiyle ekonomimize katkı sağlayamayacak olması Mart ayından itibaren büyümede öngörülen yavaşlamaya daha fazla ivme kazandıracaktır. İhracatçı sanayicimizin yapısal reformlarla ve kur dengesi ile desteklenmesi afet bölgesindeki imalat eksikliğinin telafi edilmesi adına ihracata yönelik, sanayi odaklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önem arz etmektedir.” İfadeleri ile sözlerini noktaladı.

Editör: Tahir Aygün