Denizli Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-II" sunumunu gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, 2023 ortalama ham petrol tahminini 78,1 dolar olarak açıkladı. (Önceki raporda tahmin 80,8 dolar) TCMB'nin 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9 oldu. (Önceki tahmin yüzde 22)

TCMB'nin 2023 yıl sonu enflasyon tahmini ise bir önceki dönemde olduğu gibi aynı kalarak yüzde 22,3 olarak açıklandı.

Denizli'deki Nöbetçi Eczaneler 31-05-2023 Denizli'deki Nöbetçi Eczaneler 31-05-2023

TCMB'nin 2023 yılının ilk raporunda tahmini enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 22,3 olarak gerçekleşeceği, 2024 yıl sonunda yüzde 8,8 ve 2025 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyesine gerileyerek azalış eğilimini sürdüreceği yönünde oluşmuştu.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Yükselen enflasyon fiyatların gerilemesiyle birlikte küresel çapta aşağı yönlü yönelim belirlemiştir. Küresel enflasyondaki yukarı yönlü riskler canlı tutuluyor. Küresel çekirdek enflasyondaki düşüş daha yavaş gerçekleşiyor. Bankacılıktaki sıkıntılar gelişmiş ülkelerde sorunlara yol açmıştır. Gelişmiş ülke merkez bankalarının sağladığı likidite destekleri nedeniyle bilanço büyüklüklerindeki düşüş eğilimi sekteye uğradı. Türk bankacılık sistemi güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir. Aktif ve öz kaynak karlılığı, likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri karşılama oranını da içeren kriterler bankacılık sektörünün sağlamlığını teyit etmektedir.

Uluslararası kuruluşların yayınladığı verilere göre ülkemiz 2022 yılında G20 ve OECD ülkeleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Uluslararası refah karşılaştırmalarında doğru ölçüt olan satın almaya bakıldığında Türkiye kişi başına düşen gelirle gelişmiş ülkelere yakınsamaktadır. Ülkemiz yüksek büyümesini verimlilik artışıyla bir arada ilerletmeyi başarmıştır. 2023 yılı Ocak ayında sanayi üretiminde güçlenme sürmüştür.

Tarihimizdeki en büyük felaketlerden birinin yaşandığı ilk çeyrekte sanayi üretiminin nispeten yatay seyretmesi ekonomimizin dayanıklılığı ve dinamizminin bir göstergesidir.

Öncü göstergeler, afet sonrası toparlanmanın gerçekleşmesiyle birlikte sanayi üretimindeki kayıpların güçlü ve hızlı bir şekilde telafi edilmekte olduğuna işaret etmektedir.

Yaşanılan deprem felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Yüksek frekanslı veriler gerek ülke genelinde gerekse afet bölgesindeki toparlanmanın hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır.

Afet bölgesindeki tüketim harcamalarına ilişkin öncü göstergeler yakın zamanda deprem öncesi seviyelerini aşmıştır, bu durum deprem bölgesinde oldukça güçlü bir toparlanma eğilimine işaret etmektedir. Deprem sonrası toparlanmanın gücüne ilişkin anket göstergeleri de olumlu sinyaller vermektedir, gelecek üç aya ilişkin talep beklentisi yükselirken, afet bölgesinin ekonomik ağırlığı yüksek merkezlerinde üretim ve talep beklentileri artmaktadır.

Türkiye son iki yılda istihdamını en çok artıran ülkeler arasındaki yerini almıştır. Afet bölgesinden yapılan ihracat ise deprem sonrasındaki birkaç haftada gerilemekle birlikte, nisan ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemindeki seviyelerine yaklaşmıştır. Diğer illerdeki güçlü ihracat sonucunda toplam ihracatımız deprem öncesi seviyesine ulaşmıştır.

Turizm sektörü güçlü seyrini 2023 yılında da sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerindeki artışın ve cari dengeye katkısının yılın tüm aylarına yayılarak süreceğini öngörmekteyiz.

2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Enflasyondaki düşüş süreci önceki raporda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir.

Enflasyonun sadece ana eğilimine değil yayılımına ilişkin göstergeler de gerilemektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. TL cinsinden ithalat birim değer endeksi son dönemde yıllık bazda gerilemiştir. Enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.

Hedefli kredi politikasının başarısı için tüm politika araçlarını hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Bankacılık sektörü mevduat yapısında önemli oranda liralaşma sağladık. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2023 yılı sonunda ,1-26,5 aralığında -orta noktası %22,3- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki ,8-26,9 aralığı ile %22,3).

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22,3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %22,3). Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki %8,8). Enflasyonun, %70 olasılıkla 2024 yılı sonunda %4,0-13,6 aralığında -orta noktası %8,8- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki %4,0-13,7 aralığı ile %8,8)

Döviz kurlarının enflasyonun ana eğiliminde bir önceki rapor tahminlerimizden daha güçlü bir iyileşme sağlayacağını öngörüyoruz.

Borçlanma maliyetlerinin arttığı ve finansal sistem üzerindeki belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir geçiş dönemindeyiz. Birbirini tamamlamayan araçlarla ve sürdürülebilirlik anlayışıyla oluşturduğumuz para politikası çerçevemiz olan Liralaşma Stratejisi Türkiye ekonomisinin potansiyelini gerçekleştirme kabiliyetini ve dayanıklılığını artırmaktadır.