Denizli Haber - Türkiye'de vatandaşlar günlük harcamalarını ve hatta zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için sıkça kredi kartlarını kullanmaktadır. Ancak, kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemelerin uygulanması durumunda enflasyona nasıl bir etki yapabilir? Kredi kartı kullanımının kısıtlanması için hangi adımlar atılabilir? Bu makalede, kredi kartı düzenlemelerinin enflasyona olası etkilerini inceleyeceğiz.

Harcama Kalemlerinin Kısıtlanması

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, enflasyonun düşürülmesi için faiz artışlarının yanı sıra harcama kalemlerini kısıtlayıcı adımların atılmasını olumlu karşıladığını belirtmektedir. Yavaş'a göre, bu tür önlemler, kredi kartı kullanımını ve tüketici kredilerine olan talebi sınırlayarak faiz artışlarıyla birlikte enflasyonu düşürebilir. Ayrıca, bu adımların bankaların kredi verme politikalarını etkilemese bile tüketiciler için daha yüksek maliyetler anlamına geleceğinden talebin azalması muhtemeldir. Bu düzenlemeler, taksit sayılarının azaltılması veya taksit uygulamasının tamamen kaldırılması gibi farklı şekillerde devam edebilir. Bu tür adımların amacı, kredi ve kredi kartı kullanımını sınırlayarak talep enflasyonunu önlemektir.

İç Talebin Yavaşlaması

Ata Yatırım Hazine GMY Etem Öztekin ise enflasyonu düşürmeye yönelik adımların iç talepte yavaşlamaya neden olacağını belirtmektedir. Öztekin'e göre, verilere bakıldığında en dikkat çeken konu, yüksek kredi kartı kullanımıdır. Son 13 haftada yıllık bazda büyüme oranının yüzde 300'lerin üzerine çıktığı görülmüş, ancak Eylül başında bu büyüme hızı yüzde 182'ye kadar düşmüştür. Önümüzdeki dönemde alınacak ek önlemlerle bu büyüme hızının daha da düşmesi ve talebin yavaşlaması, enflasyonun düşmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Kredi Kartı Kullanımının Sınırlanması

Kantoğlu; “Gazze’de yitirilen insanlık” Kantoğlu; “Gazze’de yitirilen insanlık”

Kredi kartı kullanımını sınırlamak için atılabilecek adımlar arasında taksit sayılarının sınırlanması, asgari ödeme sınırının artırılması, nakit çekim limitlerinin düşürülmesi ve gecikme faiz oranlarının artırılması bulunmaktadır. Muhtemelen enflasyon oranlarına göre bu önlemler kademe kademe uygulanacak ve kredi kartı kullanımı bazlı talep kontrol altına alınmaya çalışılacaktır.

Düzenlemelerin Kredi Kartı Kullanımına Etkisi

Tüketiciler, yüksek maliyetli bir kaynakla karşılaştıklarında alternatif finansman kaynaklarına yönelebilir veya harcamalarını kısıtlayabilirler. Ancak yüksek maliyetli alternatiflerin yanı sıra kredi kartı kullanımının devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle, zaruri ihtiyaçlar dışındaki harcamalarda bir miktar azalma beklemek mantıklı olacaktır.

Kredi kartı düzenlemelerinin enflasyon üzerinde olumlu bir etki yapabileceği düşünülmektedir. Ancak bu tür düzenlemelerin nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının ne olacağı yakından izlenmelidir.

Editör: Tahir Aygün