Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin önderliğinde gerçekleşen önemli bir etkinlik, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan'ı basın mensuplarıyla buluşturdu. Üç yıllık sessizliğin ardından gelen bu görüşme, üniversite ile basın arasındaki diyalog eksikliğinin sona erdiği bir adım olarak tarihe geçti.

Denizli, 60 bin öğrencisi ve 10 bini aşkın çalışanıyla büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Kentin sanayi ve toplumsal hayatına olan katkısı ise yadsınamaz bir gerçektir. Ancak üniversite rektörü Ahmet Kutluhan, göreve geldiği günden bu yana basın mensuplarıyla diyalog kurmamış ve üniversite içindeki iletişim ağları büyük ölçüde zayıflamıştı.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde gerçekleşen buluşma, rektör Ahmet Kutluhan'ın, üniversite içinde oluşan iletişim kopukluğunu sona erdirmek amacıyla attığı güzel bir adım. Kutluhan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Geçmişi geride bırakalım ve iletişimi tekrar tesis edelim," diyerek yeni bir başlangıç yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Bu toplantı, sadece basın mensupları için değil, aynı zamanda üniversite ve Denizli kenti için de önemli bir kilometre taşıdır. Üniversitenin toplumsal etkisinin daha geniş kitlelere ulaşması, işbirliğinin güçlenmesi ve bilgi akışının hızlanması için atılan bu adım, bizim için çok önemli.

Sonuç olarak, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde gerçekleşen bu görüşme, üniversite ile basın arasındaki engellerin kaldırıldığı ve iletişimin tekrar inşa edildiği bir dönemin habercisi olarak kabul edilebilir. Rektör Ahmet Kutluhan'ın bu  adımı, kentin gelişimine farklı bir pozitiflik katacaktır.

Editör: Tahir Aygün