Denizli Haber - Bakan Şimşek, "Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, hazırlıkları devam eden asgari kurumlar vergisi uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, bu vergilendirme modelinin tüm ülkelerin gündeminde olduğunu ve bu düzenlemeyi yasalaştırmayan ülkelerin vergileme hakkını başka ülkelere bırakmış olacağını belirtti.

Şimşek, 2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığını hatırlattı. "Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin, düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü.

Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülke, 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştırdı." dedi.

Şimşek, diğer ülkelerde de yasalaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek uygulamanın detaylarını şu şekilde açıkladı:

"Çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu ülkede ödediği kurumlar vergisi yükü yüzde 15'in altında ise, asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştıran ülkeler, ilgili ülkenin almadığı vergi farkını alabilecek. Bu vergi farkını alma hakkı, öncelikle şirketin faaliyette bulunduğu ülkeye aittir.

Denizli'deki Nöbetçi Eczaneler 17-06-2024 Denizli'deki Nöbetçi Eczaneler 17-06-2024

Eğer bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulaması yoksa, şirketin ana merkezinin bulunduğu ülke bu vergiyi alabilir. Burada da asgari kurumlar vergisi uygulanmıyorsa, aynı gruba dahil şirketlerin bulunduğu üçüncü bir ülke bu vergiyi alabilir. Bu model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her durumda yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlamaktadır."

8/8

Editör: Tahir Aygün