Denizli Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puanlık artışla yüzde 25 düzeyine yükseltti.

Para Politikası Kurulu, Haziran ayımda politika faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 15 düzeyine yükseltmiş, Temmuz ayında ise 250 baz puanık artışla yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti.

İŞTE MERKEZ BANKASI'NIN KARAR METNİ

Merkez Bankası'nın karar metninde şu ifadelere yer verildi.

Hafize Gaye Erkan (Başkan), Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan.

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,5’ten yüzde 25 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir. 

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. 

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir. 

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

POLİTİKA FAİZİNDE KADEMELİ ARTIŞA DEVAM

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin ardından yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranları geçtiğimiz ay kademeli olarak yüzde 17,50 seviyesine kadar yükseltilmişti. Bu ay ise 750 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 25 seviyesine getirildi.

Ekonomistletin tarafından gerçekleştirilen faiz kararı anketinin sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım ile yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında öngörüde bulunulmuş, 2023 yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında oluşmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yani ortalaması yüzde 26,50 seviyesindeydi.

Editör: Tahir Aygün