Denizli Haber - Türkiye ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen Dodurgalılar, Denizli Acıpayam’ın Dodurga köyünde tarihi Dodurga Kültür Festivali’nde bir araya geldi. Festival, Dodurga Meydanı’nda aşure ve tarhana kazanlarının kaynadığı, geleneksel el sanatları ve fotoğraf sergilerinin kurulduğu bir kültür şölenine dönüştü.

Muhammet-Ozdemir-Osman-Zolan-1691484553

DİASPORA’NIN KATKILARI

Avrupa'da Yaşayan Dodurgalılar Derneği Başkanı Yakup Geçgel, Avrupa’da Türkçe eğitimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Genç Dodurgalılarla birlikte "Doru" Dergisi'ni yayınlamaya başladıklarını ve Dodurga'da bir "Köy Müzesi" kurma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

7-1691484586

ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞI

Pamukkale Üniversitesi’nden Tarih Profesörleri, festival kapsamında Dodurga ve Acıpayam bölgesinin tarihine dair bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Yusuf Kılıç, Türklerin Anadolu’ya yerleşiminin Malazgirt Zaferi'nden çok daha önce başladığını ifade ederek, "nadolu Türk varlığı bize anlatıldığı gibi 1071 Malazgirt zaferiyle başlamış bir tarih değildir. Gerek arkeolojik buluntular gerekse yazılı kaynaklar MÖ 3000 yılında Anadolu’nun orta kısmında Turki isimli bir krallığın varlığından söz eder. MÖ 2000 yılında da Fırat kıyılarında Turuko isimli topluluklar yaşamaktadır. Bu Turukoların gerek hayat tarzları, gerek dilleri, gerekse isimlerinden Türklerle akraba olduklarını görüyoruz. Sonra MS 1. Yüzyılda Denizli Honaz bölgesinde antik kent  Colossae’da İskit Türklerinin varlığını öğreniyoruz. Hıristiyanlık dininin misyoneri olan Carlos’un zamanında Colossae’deki kiliseye yazdığı mektupta bölgede Yahudiler, Rumlar, Yunanlılar ve İskit Türklerinin olduğunu belirtiyor.  Yani MS 30 yılında Honaz bölgesinde Türkler var. Bir de batıdan gelen Türklerimiz var. Göktürk devletinin yıkılmasından sonra Karadeniz’in üzerinden ilerleyerek Balkanlar’a gelen Peçenek Türkleri oradan da Bizans’ın egemenliğindeki Anadolu’ya gelmişler. Güney Marmara, İç Batı Anadolu, Eskişehir ve Ankara bölgesine yerleşmişler. Dolayısıyla Türkler 1071 yılında kazanılan Malazgirt zaferinden önce de Anadolu’da vardı ve varlıklarını devam ettirdiler. Malazgirt zaferinin kazanılmasında da önemli rol oynadılar. Alparslan yönetimindeki Oğuz Türkleri doğudan geldiklerinde Bizans ordusunda ilk karşılayanlar Hıristiyan Peçenek Türkleridir. Peçenek Türkleri savaş esnasında büyük oranda taraf değiştirerek, hatta bazıları İslamiyet’i de kabul ederek Selçuklularının tarafına geçip Bizans ordusunun yenilmesinde pay sahibi oldular. Anadolu kapılarının Türklere açılmasında önemli rol oynadılar.  Anadolu’da 1071 yılından önce yaşamış farklı dinlere mensup olan Türklerin de kurganlarına (mezar) da sıkça rastlamaktayız. Malazgirt zaferinden sonra doğudan batıya Oğuz göçleri başladı. Oğuzhan’ın torunları Ayhan ve Yıldızhan’ın çocukları yavaş yavaş Batı Anadolu bölgesine geldiler. Ayhan’ın çocukları Dodurga boyu idi. O dönemde gelip şimdiki Dodurga’nın olduğu yere yerleştiler. Dodurga mülk edinilen yer, ülke bilinen yer, yerleşilen yer anlamına geliyor. Bugün Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde 16 tane Dodurga isimli yerleşim yeri var. 16. Yüzyıla ait Osmanlı kayıtlarında bu sayı 24. Fakat daha sonra bazılarının isimleri değişmiş” diye konuştu.

8-1691484563

ANADOLU’NUN TAPUSU: MİRYOKEFALON ZAFERİ

Prof. Dr. Mithat Aydın, Denizli'nin tarihsel konumunun önemine vurgu yaptı. Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlarının, Türklerin Anadolu’daki varlığını kalıcı kıldığını belirten Aydın, "Oldukça güçlü ve kalabalık bir Oğuz Boyu olan Dodurga boyu, Malazgirt zaferinden sonra Orta Anadolu’dan başlayarak güneye ve kuzeye Sinop, Antalya ve Batı Anadolu’ya yerleşiyorlar. Bu yerleşim yerlerinden biri de Birecik. Osmanlı devletinin kuruluşunda bu yöredeki Dodurgalıların rol oynadıkları belirgin bir şekilde görülüyor. Kazıkbeli’nde Garbi Karaağaç’a açılan geçitte 2. Haçlı Seferi sırasında Alman Fransız ordularının buradaki Türkmenlerin baskınıyla bozguna uğratılması tarihte dönüm noktasıdır. Malazgirt Anadolu kapılarını açan bir zaferse, Miryokefalon Anadolu’yu kurtaran bir zaferdir. Son haçlı seferi ise  1. Dünya savaşından sonra İzmir’den başlayarak Anadolu’nun işgalidir. Önce Sakarya sonra Büyük Taarruz ile 3.haçlı seferi diyebileceğimiz Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan savaş Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasını sağlamıştır. Malazgirt zaferini kazanan Sultan Alparslan, Miryokefalon Savaşı’nda haçlıları bozguna uğratan 2. Kılıçarslan ve 3. Haçlı seferi diyebileceğimiz Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Gazi Mustafa Kemal ‘e minnet borçluyuz” dedi.

4b-16914845223-1691484505

Editör: Tahir Aygün