Denizli Haber - TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nca Meclis'e sunulan 'OHAL Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile 'OHAL Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale etti.

İlk kararname, OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruşlarında görev yapanların, statülerine ve çalışma şekli ile kendi mevzuatlarındaki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın, OHAL'in gerekli kıldığı durumlar sebebiyle görevlendirilmelerini öngörüyor. 19 Ocak 2023 tarihli 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a dayanarak kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personel için belirlenen başvuru süresinin 31 Mart 2023 tarihine, atama süresinin ise 28 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanıyor.

'OHAL Kapsamında Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılacak Bağış ve Yardımlara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ise afet bölgesinde hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) OHAL süresince yapılacak bağış ve yardımların, Bankacılık Kanunu'nda belirlenen bağış sınırlamalarından muaf tutulmasını öngörüyor.

Editör: Tahir Aygün