Denizli Haber - Ök “Savaşın en büyük mağduru kadınlar ve çocuklardır. Gazze’de 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere yaklaşık 24 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Çocukların öldüğü bir dünyada hiçbir dava haklı değildir. Siyasi kaygıların ötesinde, AB’den de kurumsal olarak daha fazla sesini yükseltmesini, bu insanlık dramının son bulmasına yönelik çabalara katkıda bulunmasını ve daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz.”

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’dan 5 yasa teklifi! Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’dan 5 yasa teklifi!

“AB’nin kendi içindeki yaklaşımını sadece üye ülkelerle değil aday ülkelerle birlikte dayanışma iradesini ortaya koymasını beklemekteyiz.”

Ök, dünyanın son yıllarda pek çok küresel ve bölgesel sınamaya, salgına, çatışmalara, savaşlara, terörizme, iklim değişikliğine sahne olduğunu belirterek “Bununla birlikte, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi çeşitli sorunların da birbirini tetiklediği ve beslediği pek çok riskle eşzamanlı olarak karşı karşıyayız. Dünyayı etkileyen iklim değişikliği krizi ülkemizde sarsıcı afetler şeklinde karşımıza çıktı.” ifadelerine yer verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kâtip Üyesi Ök, sözlerine şöyle devam etti: “AB bünyesinde Kovid-19 salgını sonrası toparlanma amacıyla oluşturulan NextGenerationEU girişimi, kriz zamanlarında kolektif eylem ve dayanışmanın önemini ortaya koyarak ekonomik zorluklara karşı önemli bir işlev görmektedir. AB’nin ekonomik krizlere, küresel tehditlere karşı kendi içindeki bu yaklaşımının sadece üye ülkelere yönelik değil aday ülkelerle birlikte dayanışma iradesini ortaya koymasını beklemekteyiz.”

“Türkiye’nin bölgesel krizlerin ortasında bir istikrar ve refah aktörü olarak ağırlığı ve rolü bellidir.”

AB Parlamentolar Arası Komisyon Toplantısı’nın 2. oturumunda da söz alan Ök, Türkiye; uzun bir süredir AB’ye giriş sürecinde bir aday ülke, bir NATO müttefiki ve güvenlik, ticaret, ekonomik ilişkiler, göç konularında kilit bir ortak olma özelliği taşıdığını belirterek “Türkiye’nin bölgesel krizlerin ortasında bir istikrar ve refah aktörü olarak ağırlığı ve rolü bellidir.” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, konuşmasında pandemi ve Rusya Ukrayna Savaşı’nın yarattığı olumsuz şokların ülkelerin birbirine ne kadar bağımlı olduğunu ve özellikle Türkiye’nin Avrupa için önemini bir kez daha gösterdiğini söyleyerek “Türkiye, Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesi ve barışın tesisi için arabulucu rolünü etkin kullanmaya, küresel ölçekte bir gıda krizinin önlenmesi için tahıl koridorunun oluşturulmasında çaba göstermeye inatla ve ısrarla devam eden yegâne aktördür.” ifadelerini kullandı.

 

“Avrupa Birliği’nin aday ülkeler arasında Türkiye’ye eşit ve adil muamele yapması gerekmektedir.”

Milletvekili Ök; Türkiye’nin güvenlik, enerji, iklim değişikliği, göç, ticaret sapması ve ekonomik güçlükler başta olmak üzere mevcut tüm sınamalar karşısında AB’yi küresel güç hâline getirecek potansiyele sahip olduğunu belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti: “Biz, AB ile bütünleşme sürecimizi ilerletme konusunda kararlıyız.”

AB’nin de gerekli iradeyi sergilemesi ve aday ülkeler arasında Türkiye’ye eşit ve adil muamele yapılması gerektiğini vurgulayan Ök, sözlerini şöyle tamamladı: “Birlik, ülkemizin üyelik sürecini canlandıracak somut adımlar atarsa bunun her iki taraf için de yeni fırsatlar doğuracağı kesindir.”

Editör: Tahir Aygün