Denizli Haber - Otistiklerin hak ve özgürlüklerine yönelik farkındalık yaratmak ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele etmek için önemli bir adım niteliği taşıyan "Ayrımcılığa Karşı Birlikte Güçleniyoruz” projesinin basın tanıtımı gerçekleştirildi.

Denizli, İstanbul, Samsun Adana ve Malatya olmak üzere 5 ilde yürütülecek ve toplamda 100’ün üzerinde Otizm Derneği’nin katılımcı olacağı proje kapsamında illerde yapılan toplantılar bölgelerdeki komşu illerdeki otizm derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

WhatsApp Image 2023-11-21 at 12.21.30

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve Hollanda Helsinki Komitesi (NHC) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi” isimli projenin alt hibeleri arasına seçilen projenin ilk durağı Denizli oldu.

Araç sahipleri dikkat! O parayı ödemeyin Araç sahipleri dikkat! O parayı ödemeyin

Proje kapsamında otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hak temelli ve savunuculuk odaklı yaklaşımının güçlendirilmesi, otizmli bireylerin ve ailelerinin haklarının korunması için mücadele etmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

WhatsApp Image 2023-11-21 at 12.21.31

Ayrıca düzenlenecek online toplantılara Türkiye Otizm Meclisi üyeleri de davet edilecek. Basın toplantısının ardından da Denizli Barosu ziyaret edelicek. Ayrıca 22 Kasım tarihinde Baroda düzenlenecek toplantıya Ege Bölgesi’nde bulunan derneklerinin temsilcileri katılacak.

Proje hedefleri :

·Otizm alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin hak temelli bakış ve savunuculuk kapasitesini yükseltmek ve ayrımcılıkla mücadele kapasitesini artırmak için Türkiye’nin beş ilinde bölgesel toplantılar gerçekleştirilecek.  Ayrıca online toplantılar düzenlenecek.

·Otizmli bireylerin ve ailelerinin hak temelli bakış açısını geliştirmesi ve ayrımcılıkla mücadelede farkındalıklarının artması.

·Türkiye İnsan hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının otizm camiasında bilinirliğini yükseltmek ve ihlallerle ilgili başvuruları artırmak.

·Türkiye Barolar Birliği ile birlikte otistiklerin insan haklarının savunulması konusunda işbirliği yapılması.

Kısaca DOD: Denizli Otizm Derneği (DOD), 2 Nisan 2014 tarihinde, Denizli’de yaşayan ve otistik çocuğu olan aileler tarafından kurulmuştur. Hak mücadelesi temelli ve savunuculuk odaklı bir sivil toplum örgütü olarak kendisini tanımlar. Temel ilkeleri; katılımcılık, fayda yaratma, şeffaflık, çözüm odaklılık, ayrımcılık karşıtlığı, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliktir. Otisiklerin insan hak ve onuruna yakışır bir hayat sürmesini desteklemek amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası alanda, savunuculuk, farkındalık çalışmaları, eğitsel rehberlik, aile danışmanlığı, işbirliği ve politika geliş)rme çalışmaları yapmaktadır.

Kısaca İSOT: İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği (İSOT) 2018 yılının Dünya Otizm Farkındalık Gününda (2 Nisan) otizmli bireylerin aileleri ve otizm gönüllüleri tarafından kurulmuştur. Otizmlilerin haklarını yasal zeminde savunmak, otizmli bireylerin ve yakınlarının bağımsız olarak toplumsal yaşama katılmalarını ve güçlenmelerini sağlamak, toplumun otizmi öğrenmesine ve otizmli bireyi doğru anlamasına katkı sağlamak ve otizmli bireylerin ve ailelerinin sosyal güvencelerinin her bakımdan tam anlamıyla sağlandığı dışlanma ve ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı bir toplumsal yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye genelinde hak temelli gönüllü çalı…

Editör: Tahir Aygün