Denizli Haber - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13'üncü maddesi ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Aslî, Şeref ve Haberleşme Üyeleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesine ve Yönetim Kurulunun 13.11.2023 tarihli ve 867/37 sayılı kararına istinaden Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Aslî Üyeliğine seçildi.

Denizli'de aramızdan ayrılanlar 27-02-2024 Denizli'de aramızdan ayrılanlar 27-02-2024

Prof. Dr. Kodal konuya ilişkin yaptığı açıklamada;” Bu görevin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, bu görevin Üniversitenin ve şehrin imajına olumlu katkılar sağlayacağına, tanınırlığını artıracağına inandığını kaydetti. Kodal şöyle konuştu: “Bu göreve layık görülmemde uzun yıllardan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, uluslararası ilişkiler, dış politika, eğitim politikaları gibi konularda çalışma yürütüyor olmamın, Atatürk üzerinde çalışmalarda bulunmamın etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca eğitim öğretim ve araştırma çalışmalarını her geçen gün geliştirerek Türk Yüksek Öğretim Sistemi içerisinde hem Denizli’mize hem de Türkiye’mize daha kaliteli ve güncel bir eğitim vermesi yönünde gayret gösteren, zemin oluşturan, üniversiteyi hayatın rehberi olarak gören, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Hocamızın da katkısı unutulmamalıdır. Üniversitemizden Türkiye’mizin başka bilimsel kuruluşlarına katkı sunan hocalarımı ve arkadaşlarımı da candan kutlarım.” dedi.

Editör: Tahir Aygün