Denizli Haber - 1999 yılında kurulan Çevre Vakfı, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu çerçevede ülkemizdeki çevre değerlerinin, tabii, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için yasalar çerçevesinde çeşitli çalışmalar yürüten Çevre Vakfı, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yeni, özgün ve sürdürülebilir faaliyetlerle çevre bilinci oluşturmak için projeler yürütüyor. Mütevelli heyeti başkanlığını İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yaptığı Vakıf, 2018 yılından bu yana çevre konulu tez yarışmaları düzenliyor.

Çevre Vakfı tarafından düzenlenen 2023 Doktora Tez Ödülleri değerlendirmesinde Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Savaş danışmanlığında doktora çalışmasını tamamlayan Dr. Arş. Gör. Zinnet Karakaş Kelten ödül kazandı. Dr. Kelten “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Performans Ölçümü İçin Bir Model Önerisi: Turizm Sektörüne Yönelik Bir Uygulama” başlıklı tezi ile yarışmada üçüncülüğe layık görüldü.

Editör: Tahir Aygün