Denizli Haber - Açıklamada, “Pamukkale Üniversitesi banka promosyon ihale sürecinin başladığı bu haftalarda ne yazık ki PAÜ ve yetkili sendika yönetimi, promosyon sürecinin tüm sendika temsilcilerinin katılımıyla ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirilmek istenmesinden kaçınmaktadır.

PAÜ Promosyon Platformunu oluşturan biz sendika temsilcileri, PAÜ yönetimi ile yaptığımız yazılı ve yüz yüze görüşmelerde promosyon sürecine tüm sendika temsilcileri ile bir araya gelinerek görüş ve önerilerimizin kayda alınması gerektiğini belirtmiş ama her nedense bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Aynı şekilde yetkili sendikanın temsilcisi de aylar öncesinden promosyon ihale sürecinde tüm sendika temsilcileri ile bir araya gelinerek istişarede bulunacağını beyan etmesine rağmen bugüne kadar bir adım atmamıştır.

Oysa banka promosyonunun tüm personeli kapsadığı düşünüldüğünde kapalı kapılar ardında değil yetkili yetkisiz olmasına bakılmaksızın sürecin tüm sendika temsilcilerinin katılımının sağlanmasıyla yapılması aşikardır. Bunu reddetmek, hatta engellemek antidemokratik bir tutumdur. 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde komisyonun, “kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10’unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden” oluşacağı tarafımızca bilinmektedir. Zaten bizlerin de komisyonda yer alma gibi bir talebi de yoktur. Ancak promosyon öncesi istişarede bulunma ve ihaleye diğer sendika temsilcilerinin gözlemci olarak katılması hususunda herhangi engelleyici bir genelge, yönetmelik, tüzük veya kanun yoktur.

Dolasıyla PAÜ yönetiminin ve yetkili sendikanın dışlayıcı ve engelleyici tutum ve davranışlarını anlamanın mümkün olmadığının, çoğu personelin aklında soru işaretleri oluşturduğunun da altını çizmek istiyoruz. Tek isteğimiz yapılacak promosyon ihalesinin katılımcı ve şeffaf bir şekilde yürütülerek tüm PAÜ çalışanlarının en yüksek düzeyde memnuniyetiyle sonuçlandırılmasıdır.

Son olarak aşağıda adı geçen sekiz sendika olarak, PAÜ yönetiminden, banka promosyon ihalesine gölge düşürecek, şaibe uyandıracak ve her şey bittiğinde olumsuz tepkilere yol açacak tutum ve davranışlardan kaçınarak şeffaf ve katılımcı bir iradenin ortaya konmasını ve tüm sendika temsilcilerine sürece katılımları hususunda bir çağrı bekliyoruz” görüşlerine yer verildi.

Editör: Tahir Aygün